Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Identifikačné číslo: 9107
Univerzitný e-mail: milon.dvorak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
 
Externý učiteľ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Management grafiózy v infikované výsadbě jilmů v Kostelanech nad Moravou
Autor: Bc. Hana Šleglová
Pracovisko: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Vedúci práce: Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Oponent:Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Management grafiózy v infikované výsadbě jilmů v Kostelanech nad Moravou
Abstrakt:Bakalářská práce na téma Management grafiózy v infikované výsadbě jilmů v Kostelanech nad Moravou, předkládá výzkum na ploše semenného sadu. Pozorovány byly plochy se dvěma druhy jilmů, z nichž se u jednoho rozšířila grafióza. V rámci výzkumu byla navrhována ochranná opatření, pro zamezení šíření choroby. Sad byl navštěvován dvě vegetační období v letech 2010 a 2011. Dle získaných informací o jednotlivých jilmech, byly shledány stromy s projevem možné rezistence. Získanými zkušenostmi a novými poznatky byl vyhodnocen stav jilmů v zámeckém parku v Lednici.
Kľúčové slová:grafióza jilmů, semenný sad, ochranná opatření

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Miloň Dvořák, Ph.D..