Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Identifikačné číslo: 9107
Univerzitný e-mail: milon.dvorak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
 
Externý učiteľ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Sledování karanténního organismu Dothistroma septosporum na okrasných dřevinách v Arboretu Řícmanice
Autor: Bc. Kamila Petrovická
Pracovisko: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Vedúci práce: Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Oponent:Ing. Lukáš Lattenberg
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Sledování karanténního organismu Dothistroma septosporum na okrasných dřevinách v Arboretu Řícmanice
Abstrakt:Cílem práce je celkové zhodnocení míry napadení jehličnatých dřevin v arboretu, včetně zjištění sporulace patogenu v závislosti na klimatických údajích, vyhodnocení současného stavu zámeckého parku v Průhonicích, kontrola výskytu karanténního organismu D. septosporum a jeho vlivu na současnou kompozici dřevin. Navazujícím tématem bakalářské práce je také sledování sporulace červené sypavky borovic (D. septosporum) na území Arboreta Řícmanice. Sledování probíhalo nepřetržitě od konce května do konce listopadu roku 2010. Na území Arboreta Řícmanice byl tento patogen potvrzen na 31 jedincích hostitelů. Z monitorovaných druhů dřevin jsou karanténní sypavkou nejsilněji poškozeny borovice Pinus aristata, Pinus nigra, Pinus heldreichii a Pinus mugo. Oproti tomu výskyt patogenu nebyl potvrzen na borovici lesní (Pinus sylvestris) a modřínu (Larix sp.). Bylo prokázáno, že karanténní sypavky borovic jsou největší hrozbou pro nejmladší a nově vysazené jehličnaté dřeviny přibližně do 20 let věku. Tento problém hraje velkou roli při náhradě dřevin v kompozici arboreta, která bude v budoucnu ovlivněna nahrazováním stávajících hostitelských dřevin D. septosporum za druhy rezistentní k tomuto patogenu, nebo také listnatých okrasných dřevin, jejichž počet se tímto může v budoucnosti navyšovat na úkor jehličnatých. Na modelovém území Zámeckého parku Průhonice, nebyl silný výskyt D. septosporum potvrzen. Patogen se v Zámeckém parku vyskytuje, ovšem v tak malé míře, že nemůže ovlivnit původní kompoziční záměr parku. Kromě samotné D. septosporum jsou podobné symptomy na dřevinách v parku způsobeny dalšími chorobami asimilačního aparátu Cyclaneusma spp. a Lophodermium spp..
Kľúčové slová:červená sypavka borovic, Dothistroma septosporum, konidie, patogen, jehličnaté dřeviny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Miloň Dvořák, Ph.D..