Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Identification number: 9107
University e-mail: milon.dvorak [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Janoš
Prostorové šíření vzdušného inokula patogenní houby Fusarium circinatum na infikované lokalitě v Galícii
April 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vojtěch Kasal
Sledování biologie Hymenoscyphus fraxineus - nekrózy jasanů na základě odchytu spór
April 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Knoppová
Zdravotní stav lipové aleje na Masarykově třídě v Liberci
April 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Aneta Lukačevičová
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling network
April 2021Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aneta Lukačevičová
Testování náchylnosti českých proveniencí jehličnatých dřevin vůči patogenní houbě Fusarium circinatum v laboratorních podmínkách
April 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michael Melek
Výskyt párovacích typů Fusarium circinatum v Galicii
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kamila Petrovická
Sledování karanténního organismu Dothistroma septosporum na okrasných dřevinách v Arboretu Řícmanice
April 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Smetanová
Detekce výskytu Hymenoscyphus fraxineus pomocí lapačů spor a molekulárně biologických metod ve Vranovickém lese
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Šleglová
Management grafiózy v infikované výsadbě jilmů v Kostelanech nad Moravou
April 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Zbořilová
Detekce výskytu Hymenoscyphus fraxineus pomocí lapačů spor a molekulárně biologických metod v Hackerově školce
April 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Zemánková
Testování odolnosti kultivarů jilmů vůči grafióze
April 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress