Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Němec, Ph.D.
Identification number: 9094
University e-mail: petr.nemec [at] mendelu.cz
 
Project manager - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Lecturer - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The influence of a fire on the Torres del Paine National Park in Chile, principles of its management and regeneration possibilities of ecosystems affected by the forest fire in 2005.
Written by (author): Ing. Petr Němec, Ph.D.
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv ohně na chilský Národní park Torres del Paine, zásady managementu a možnosti obnovy ekosystémů postižených požárem v roce 2005
Summary:Cílem této práce je seznámit s Národním parkem Torres del Paine, jeho historií, umístěním a přírodními charakteristikami. Dále zhodnotit jeho význam turistický, ekonomický, význam pro vědu a vzdělávání v lokálním i celosvětovém měřítku. Studie vymezuje a charakterizuje biomy zastoupené v Torres del Paine a uvádí jejich charakteristické druhy. Další část studie se zabývá poškozením národního parku způsobeným lesním požárem v únoru 2005, seznamuje s řízením boje proti požárům a navrhuje možná zlepšení v jeho infrastruktuře. Poslední část diplomové práce se týká hodnocení deseti parcel na území shořelého lesa z hlediska biofyzických apektů a na jejich základě určuje nebezpečí eroze v jednotlivých typech terénu.
Key words:Torres del Paine, lesní požáry, Chile

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis