Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Němec, Ph.D.
Identification number: 9094
University e-mail: petr.nemec [at] mendelu.cz
 
Project manager - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Lecturer - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Inventory methods analysis and its optimizing for conditions of the tropical rainforest in the Peruvian Amazon
Written by (author): Ing. Petr Němec, Ph.D.
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Opponent 1:prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Opponent 2:Ing. Miloš Kučera, Ph.D.
Opponent 3:doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza a optimalizace inventarizačních metod v podmínkách tropického deštného lesa v peruánské Amazonii
Summary:V předložené práci byly srovnány výsledky dvou lesnických inventarizací provedených na stejném území o rozloze dvou set hektarů v rámci lesnické koncese v tropickém deštném lese v peruánské Amazonii. První inventarizace byla provedena v roce 2007 tradiční metodou za užití kompasů a pásem, která je v oblasti běžně používaná. Druhá inventarizace byla provedena v roce 2008 za užití sady elektronických měřících přístrojů, propojených s terénním počítačem vybaveným specializovaným softwarem Field-Map. V obou inventarizacích byly zmapovány pozice stromů s výčetní tloušťkou větší nebo rovno 400 mm a u všech byly zaznamenány následující charakteristiky: druh, výška, výška nasazení koruny a výčetní tloušťka. V použitých metodách byly zjištěny značné rozdíly a byly popsány jejich nedostatky. Metoda používající měřící sadu se ukázala být rychlejší a výrazně přesnější díky minimalizaci chyb při měření veličin i při navigaci v porostu. Nicméně i při použití této metody nedošlo ke zmapování všech přítomných vzrostlých stromů a z toho důvodu byla pro zpřesnění inventarizačních výsledků a doplnění nezmapovaných jedinců aplikována metoda odhadu hustoty populace "distance sampling". Následně byla vytvořena mapa populace vzrostlých stromů, v níž byly v prostředí GIS provedeny simulace různého počtu kruhových a pásových inventarizačních ploch různých velikostí, s cílem nalézt jejich nejvhodnější varianty. Výsledky simulací těchto inventarizací byly zhodnoceny z hlediska jejich přesnosti a časové náročnosti, čímž byly navrženy inventarizační metody vhodné pro použití v oblasti.
Key words:peruánská Amazonie, tropický deštný les, field-map, inventarizace lesa, distance sampling, inventarizace lesa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review J. ŠťastnýOpponent's review M. KučeraOpponent's review J. Banout