Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Identification number: 9042
University e-mail: zdenek.cermak [at] mendelu.cz
 
Technical worker for educational process - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Final thesis     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Evaluation of tree species diversity and fine root biomass influenced by selective logging in tropical rain forest of Kon Ha Nung area, Vietnam.
Written by (author): Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Opponent 1:prof. Ing. Ján Borota, DrSc.
Opponent 2:doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Opponent 3:Ing. Bohuslav Vinš, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení změn druhové rozmanitosti dřevin a rozložení podzemní biomasy tropického deštného lesa ovlivněného selektivní těžbou v oblasti Kon Ha Nung, Vietnam.
Summary:Práce se zabývá vlivem intenzity těžebních zásahů na druhovou skladbu dřevin a strukturu tropického deštného lesa. V oblasti Kon Ha Nung ve Vietnamu sleduje změny četnosti a druhové skladby dřevin deštného lesa, výšku porostu a kruhovou základnu v závislosti na intenzitě těžebních zásahů, které v porostech v minulosti probíhaly. Získané hodnoty jsou porovnávány s původním lesním porostem neovlivněným těžbou. Je sledována také druhová skladba a výška dřevin podrostu a světlin vzniklých po pádu kmene. Práce se dále věnuje změnám v rozložení biomasy kořenů v půdním profilu v závislosti na míře narušení struktury porostu.
Key words:Selektivní těžba, Biomasa kořenů, Tropický deštný les

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review J. BorotaOpponent's review B. LojkaOpponent's review B.. Vinš