Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 8968
Univerzitní e-mail: alice.kozumplikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

     Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty     
     
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Studie hydricko-vodohospodářských revitalizačních opatření na příkladu antropogenně impaktovaného malého lesního povodí v NP Šumava
Autor: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Oponent 3:
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Studie hydricko-vodohospodářských revitalizačních opatření na příkladu antropogenně impaktovaného malého lesního povodí v NP Šumava
Abstrakt:
V práci jsou stanoveny metodické kroky pro návrh revitalizačního managementu malých lesních povodí s vodním režimem ovlivněným lidskými zásahy. Je vypracována dílčí metodika vyhodnocení míry antropogenního narušení vodního režimu lesního povodí, je stanoven princip výběru hydricko-vodohospodářských revitalizačních opatření a postup vyhodnocení dopadů navržených opatření na vodní režim lesního povodí. Aplikace uvedených metodických kroků na konkrétním povodí potvrdila vhodnost navržených dílčích metodik pro návrh revitalizačního managementu a pro predikci dopadů opatření na hydrický režim lesního povodí.
Klíčová slova:
funkce lesů, revitalizační management, odtok z povodí, účinnostní třída povodí, preventivní a kompenzační opatření

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek oponenta J. ŠkvareninaPosudek oponenta J. Rožnovský

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..