Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 8968
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Kontakty     Výuka
     
     
Projekty
     
Publikace     
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
OdkdyDokdy
1
 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů
Jiný
řešitel
01.08.2007
31.12.2011
2
 Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
I. Vyskot
Jiný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
3
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
I. Vyskot
Jiný
řešitel
01.01.2005
31.12.2005
4
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
I. VyskotJiný
řešitel
01.01.200531.12.2005
5      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolinaJinýřešitel
01.01.2005
31.12.2005
6
 Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
GS LČR
spoluřešitel
01.01.2007
01.01.2007
7
L. ŠevelováJinýřešitel10.09.200910.09.2010
8A. KozumplíkováIGAmetodický řešitel
31.12.2009
31.12.2010
9
 Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření
J. FialováNAZV
další řešitel
01.01.200701.01.2007
10
 Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
řešitel
24.02.2014
30.06.2014
11A. Kozumplíková
Smluvní výzkum
garant
03.02.2014
30.06.2014
12 Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových stavebTAČRřešitel
01.01.2011
01.01.2011
13
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiTAČRŘešitel
01.01.2013
14
 Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
J. Schneider
Jiný
pracovník01.07.2007
31.12.2007
15
 Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
A. Kozumplíková
Interní
garant
01.01.2014
31.12.2014
16 Podpora zapojení studentů LDF MZLU v Brně do výzkumné činnosti ústavu tvorby a ochrany krajiny v oblasti zpřístupnění lesa a mechaniky zemin.L. ŠevelováInternířešitel11.01.2010
17
P. Kupec
Jiný
Pracovník
01.01.2004
31.12.2006
18
 Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkáchA. Kozumplíková
Smluvní výzkum
garant01.05.201828.02.2019
19
 Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP ŽabčiceInternířešitel03.02.2014
31.12.2014
20
 Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický lesJinýřešitel01.01.200730.04.2007
21
 Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
J. FialováGS LČRpracovník
01.01.2007
01.01.2007
22 Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké horyA. KozumplíkováSmluvní výzkum
řešitel
01.07.2015
31.01.2016
23 Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření
IGA
Metodický řešitel
01.03.201528.02.2016
24
 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"FRVŠspoluřešitel01.01.2008
01.01.2008
25 Tvorba multimediálního studijního materiálu "Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině"FRVŠ
spoluřešitel
01.01.2010
31.12.2010
26 Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská HartaIGAmetodický řešitel01.04.201431.03.2015
27
 Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
J. FialováFRVŠ
spoluřešitel
01.01.200931.12.2009
28FRVŠMetodický řešitel
01.01.2013
29A. Kozumplíková
IGA
garant07.05.2009
31.12.2009
30
P. KupecJiný
Pracovník
01.01.2003
31.12.2005

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazenýzamítnutýzrušený