Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8921
Univerzitný e-mail: tomas.koutecky [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SLACH, T. -- HAVLÍČEK, M. -- SKOKANOVÁ, H. -- DIVÍŠEK, J. -- HALAS, P. -- LACINA, J. -- NOVÁKOVÁ, E. -- FIEDL, M. -- HRUBÁ, V. -- KOUTECKÝ, T. -- ŠEBESTA, J. Vcházení do krajiny prostřednictvím krajinomalby a fotografie. In Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019, s. 20.

Originálny názov: Vcházení do krajiny prostřednictvím krajinomalby a fotografie
Anglický názov:
Autor: T. Slach
M. Havlíček
H. Skokanová
J. Divíšek
P. Halas
J. Lacina
E. Nováková
M. Fiedl
Ing. Václava Hrubá
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Ing. Jan Šebesta, Ph.D.
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník: Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 20
Do strany: 20
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: V kooperaci vědeckých pracovníků tří brněnských institucí bylo na začátku ledna 2019 zahájeno řešení projektu s názvem Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie, trvajícího do prosince 2022. Projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky (TAČR, č. TL02000222) si klade si za cíl vytvořit kolekci krajinomaleb a starých fotografií krajiny z různých oblastí Moravy a přilehlé části Čech, najít místa jejich pořízení, ta fotograficky zdokumentovat, zaznamenat vegetační poměry a způsoby aktuálního využití krajiny a s pomocí starých map a floristických dat interpretovat změny krajiny, jež se ve znázorněném prostoru udály. Projekt má ambice propojit atraktivní formou vzájemně vzdálené disciplíny, jako je výtvarné umění, botanika, krajinné inženýrství či kartografie. Na konkrétních lokalitách bude veřejnosti umožněno vnímat místní dědictví prostřednictvím jeho uměleckého ztvárnění a zároveň odhalit změny krajiny v běhu posledních desetiletí až staletí. Výstupy projektu budou prezentovány prostřednictvím putovních výstav, audiovizuální tvorby či psaných publikací. Pro širokou veřejnost jsou také plánovány k užívání webové stránky, mobilní aplikace nebo informační tabule či QR kódy umístěné v terénu. Očekává se nejen estetické, ale i výchovně-vzdělávací působení výstupů. Místní občané budou moci lépe reflektovat změny krajinného rázu v důsledku realizovaných aktivit společnosti a v konečném důsledku bude posíleno jejich pouto ke krajině domova. Prezentace atraktivity lokality pořízení maleb či fotografií nepochybně zvýší také turistický potenciál širšího okolí, což zřetelně ukazují dosavadní výsledky případových studií podobného charakteru. Dostupnost dostatku podkladových materiálů, ale i participaci na prezentaci výsledků, zajišťují aplikační garanti. V první řadě se jedná o instituce, umožňující přístup ke svým sbírkám a jejich využití - Galerie Josefa Jambora v Tišnově, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Muzeum Brněnska, Moravská galerie v Brně či Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Mezi města a obce, které projevily zájem o využití výsledků projektu, patří Bítov, Lelekovice, Letovice, Městečko Trnávka, Telč, Telnice, Valtice či Velehrad. Mezi aplikační garanty se řadí i Regionální pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy, které svou účastí na projektu garantuje zájem o uplatnění výsledků v rámci své územní působnosti.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Kateřina Šebková, DiS.
Posledná zmena: 05.02.2019 16:05 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019.

Originálny názov: Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE
Miesto vydania: Praha
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: Výroční konference České společnosti pro krajinnou ekologii: Krajina v době klimatických změn
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Kateřina Šebková, DiS.
Posledná zmena: 05.02.2019 16:00 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Výroční konference České společnosti pro krajinnou ekologii: Krajina v době klimatických změn. 2019, Praha.

Originálny názov: Výroční konference České společnosti pro krajinnou ekologii: Krajina v době klimatických změn
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Praha
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Kateřina Šebková, DiS.
Posledná zmena: 05.02.2019 16:00 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -