Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8921
Univerzitný e-mail: tomas.koutecky [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Blahuta, Ph.D.
Biotopové mapování NPP Skalická Morávka jako podklad pro monitoring regenerace křídlatky po plošném zásahu herbicidem
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Blahuta, Ph.D.
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Moravskoslezských Beskyd
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Daňa
Hodnocení přírodních poměrů a návrh péče o kostru ekologické stability v modelovém území v okolí Javorníka ve Slezsku
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Dostálová
Monitoring mokřadního biotopu u obce Podolí (býv. okr. Uherské Hradiště) tři roky po založení
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Hacurová
Květena zřícenin středověkých hradů v kontextu jejich okolí
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Jaroš
Sukcese vegetačního krytu na hlušinových odvalech v Ostravě
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Jaroš
Sukcese vegetačního krytu na odvalu Koksovny Svoboda v Ostravě
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Kretová
Hodnocení struktury bylinného patra lesních porostů založených na bývalé zemědělské půdě v okolí Huslenek
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Kretová
Srovnání bylinného patra spontánně vzniklých a uměle založených lesních porostů na bývalé zemědělské půdě v okolí Huslenek
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Kútna
Průzkum geobiocenóz náletových porostů na opuštěných zemědělských pozemcích v katastru Ľubietové (okr. Banská Bystrica) po 21 letech
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Přemysl Mácha, Ph.D.
Struktura bylinného patra smrkových porostů ovlivněných velkoplošným rozpadem v maloplošných chráněných územích severní části Chráněné krajinné oblasti Beskydy
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Ing. Alena Pavelková
Biotopy povodňového koryta Bečvy – srovnávací studie
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Alena Pavelková
Hodnocení vlivu lesních pěšin na fytocenózy v jejich okolí
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Pavel Peška
Hodnocení vývoje dřevinné skladby lesních porostů Národní přírodní rezeravace Habrůvecká bučina (okres Blansko) pomocí antrakologické analýzy uhlíků z bývalých milířů.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavel Peška
Hodnocení změn struktury fytocenóz přírodní rezervace Dřínová (k. ú. Babice n. Svit.) vzhledem k roku 1983
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavlína Pokorná
Sukcese vegetačního krytu po velkoplošném rozpadu horských smrčin v NP Šumava
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Benjamín Prekop
Biotopové mapování Národnej prírodnej rezervácie Vápeč (okr. Ilava, Slovensko)
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ondřej Šigut
Vliv stanovištních poměrů a hlavní úrovně lesního porostu na strukturu bylinného patra v masívu Ondřejníku (okr. Frýdek-Místek)
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Miroslav Tesař
Sukcesní vývoj porostů dřevinné vegetace na bývalém ložisku rašeliny Příbraz (okres Jindřichův Hradec)
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Václav Tkáč
Inventarizace lesních porostů vzniklých na bývalé zemědělské půdě v okolí Rožnova pod Radhoštěm
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Vágner
Monitoring výskytu invazních neofytů v povodí Zdobnice (CHKO Orlické hory)
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Valouch
Monitoring raných sukcesních stádií na plochách po velkoplošném rozpadu bučin
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Milada Veselská
Floristické mapování lesních porostů ve vybrané části přírodního parku Údolí Bíleho potoka
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Marcel Wojtyla
Inventarizace porostů dřevinné vegetace na hlušinových odvalech v OKR zařazených mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jakub Zimola
Vliv přeměn druhové skladby lesních porostů na bylinné patro ve Žďárských vrších
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jan Žák
Srovnání obnovy dřevin a sukcese bylinného patra na vyklizené a nevyklizené velkoplošně disturbované ploše na polesí Vranov (ŠLP MENDELU v Brně)
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kateřina Žalmanová
Geobiocenózy přírodní rezeravce Bayerova po 35 letech - srovnávací studie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kateřina Žalmanová
Opakovaný výzkum geobiocenóz v severní části NPR Býčí skála po 49 letech
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná