Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Identification number: 8921
University e-mail: tomas.koutecky [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Researcher - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Blahuta
Biotopové mapování NPP Skalická Morávka jako podklad pro monitoring regenerace křídlatky po plošném zásahu herbicidem
April 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Blahuta
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Moravskoslezských Beskyd
April 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Daňa
Hodnocení přírodních poměrů a návrh péče o kostru ekologické stability v modelovém území v okolí Javorníka ve Slezsku
April 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Dostálová
Monitoring mokřadního biotopu u obce Podolí (býv. okr. Uherské Hradiště) tři roky po založení
April 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Hacurová
Květena zřícenin středověkých hradů v kontextu jejich okolí
April 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Jaroš
Sukcese vegetačního krytu na hlušinových odvalech v Ostravě
April 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Jaroš
Sukcese vegetačního krytu na odvalu Koksovny Svoboda v Ostravě
April 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Kretová
Hodnocení struktury bylinného patra lesních porostů založených na bývalé zemědělské půdě v okolí Huslenek
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Kretová
Srovnání bylinného patra spontánně vzniklých a uměle založených lesních porostů na bývalé zemědělské půdě v okolí Huslenek
April 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Kútna
Průzkum geobiocenóz náletových porostů na opuštěných zemědělských pozemcích v katastru Ľubietové (okr. Banská Bystrica) po 21 letech
April 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Alena Pavelková
Biotopy povodňového koryta Bečvy – srovnávací studie
April 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Alena Pavelková
Hodnocení vlivu lesních pěšin na fytocenózy v jejich okolí
April 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Pavel Peška
Hodnocení vývoje dřevinné skladby vybraných lesních porostů v polesí Habrůvka (okres Blansko) pomocí antrakologické analýzy uhlíků z bývalých milířů.
April 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Peška
Hodnocení změn struktury fytocenóz přírodní rezervace Dřínová (k. ú. Babice n. Svit.) vzhledem k roku 1983
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Pokorná
Sukcese vegetačního krytu po velkoplošném rozpadu horských smrčin v NP Šumava
April 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Benjamín Prekop
Biotopové mapování Národnej prírodnej rezervácie Vápeč (okr. Ilava, Slovensko)
April 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ondřej Šigut
Reakce bylinného patra na velkoplošný rozpad hlavní úrovně sekundárních smrčin v masívu Ondřejníku (okr. Frýdek-Místek)
April 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Václav Tkáč
Inventarizace lesních porostů vzniklých na bývalé zemědělské půdě v modelovém území v k. ú. Dolní Bečva
April 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Vágner
Monitoring výskytu invazních neofytů v povodí Zdobnice (CHKO Orlické hory)
April 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Valouch
Monitoring raných sukcesních stádií na plochách po velkoplošném rozpadu bučin
April 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milada Veselská
Floristické mapování lesních porostů ve vybrané části přírodního parku Údolí Bíleho potoka
April 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Marcel Wojtyla
Inventarizace porostů dřevinné vegetace na hlušinových odvalech v OKR zařazených mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa
April 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jan Žák
Srovnání obnovy dřevin a sukcese bylinného patra na vyklizené a nevyklizené velkoplošně disturbované ploše na polesí Vranov (ŠLP MENDELU v Brně)
April 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Žalmanová
Geobiocenózy přírodní rezeravce Bayerova po 35 letech - srovnávací studie
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress