Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Identifikační číslo: 8902
Univerzitní e-mail: jitka.fialova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)

     
Výuka     
Závěrečná práce
     
     
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:
doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. František Toman, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území
Abstrakt:
Cílem práce bylo propojit známé aspekty ochrany přírody promítnuté v zonaci s kvantifikací lesů a zjistit, zda jsou ochranářské zájmy v konjunkci s vysokou funkční účinností lesů. Pro kvantifikaci funkčních účinků lesů byla použita metoda Vyskot a kol. (2003). Výsledky kvantifikace prokázaly, že stávající zonace je jednostranná a ne zcela zajišťuje a respektuje souběh zájmů ochrany přírody a funkcí lesů. Vzhledem k rozporům bylo přistoupeno k návrhu nové zonace území CHKO Český les na základě metodiky disertační práce. Kvantifikování funkcí s vazbou na ochranu přírody je využitelné nejen pro návrh nové zonace, ale je využitelný v dalších podkladových či managementových dokumentech.
Právní doložka:
Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma "Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území" zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Nesouhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací.
Klíčová slova:GIS, Český les, reálný potenciál

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..