Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Identifikačné číslo: 8902
Univerzitný e-mail: jitka.fialova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území
Autor: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Pracovisko: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. František Toman, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území
Abstrakt:Cílem práce bylo propojit známé aspekty ochrany přírody promítnuté v zonaci s kvantifikací lesů a zjistit, zda jsou ochranářské zájmy v konjunkci s vysokou funkční účinností lesů. Pro kvantifikaci funkčních účinků lesů byla použita metoda Vyskot a kol. (2003). Výsledky kvantifikace prokázaly, že stávající zonace je jednostranná a ne zcela zajišťuje a respektuje souběh zájmů ochrany přírody a funkcí lesů. Vzhledem k rozporům bylo přistoupeno k návrhu nové zonace území CHKO Český les na základě metodiky disertační práce. Kvantifikování funkcí s vazbou na ochranu přírody je využitelné nejen pro návrh nové zonace, ale je využitelný v dalších podkladových či managementových dokumentech.
Právna doložka:Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma "Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území" zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Nesouhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací.
Kľúčové slová:GIS, Český les, reálný potenciál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok oponenta R. BagarPosudok oponenta J. SejákPosudok oponenta F. Toman

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..