Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Identification number: 8902
University e-mail: jitka.fialova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Landscape Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Mazen Mohammed Amer Al Darhe
A study of recreational use of the Homhil protected area in Socotra Island based on the European knowledge
April 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Alexová
Návrh obnovy naučné stezky v okolí obce Branná
April 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Báča
Mapování závrtů na Šošůvské, Ždárské a Vavřinecké plošině v CHKO Moravský kras jako podklad pro zásahy v krajině
April 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Jana Barašová
Rekreační atraktivita území obce Chudčice
April 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Klára Bartošová
Zhodnocení možností rekreačního využívání arboreta ve Křtinách různými cílovými skupinami a návrhy opatření
April 2021Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Čapková
Rekreační atraktivita obce Jinošov
April 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Gabriela Čáslavská
Hipoturistika a možnosti zkvalitnění její nabídky
April 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Daníčková
Návrh zpřístupnění a doprovodného mobiliáře pro osoby se sníženou mobilitou na lokalitě Ke Školkám (ŠLP ML Křtiny)
April 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Dočkal
Srovnání vymezení biocenter v územním plánu a v plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav
April 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bohumil Doležal
Hodnocení potenciálních funkčních schopností lesních porostů vybraného území
April 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Seymen Donmez
The study of recreational use of the area of Kazdağı National Park
April 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Došková
Využití dotací z EU při rozvoji regionů na příkladu venkovské turistiky
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Stanislav Fendrich
Hodnocení sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesů na části území CHKO Železné hory
April 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pablo Fernandez Arias
The study of the recreational use of El Bierzo (Spain)
April 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Gruber
Návrh tématické naučné stezky v okrese Znojmo
April 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Hiclová
Návrh sakrální naučné stezky ve vybraném území
April 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Holásková
Možnost využití cestovního ruchu pro rozvoj venkova na Drahanské vrchovině
April 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Hrbáčková
Veřejná zeleň a rozptýlená zeleň na katastrálním území obce Nový Šaldorf
April 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Hronová
Rozvoj rekreačního potenciálu v k.ú. Výšovice
April 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Chytalová
Návrh zážitkové naučné stezky v přírodním parku Bohdalovsko
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Branislav Janiga
Hodnocení rekreační účinnosti části území Čachtické Karpaty
April 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Michal Jirman
Návrh naučné stezky ve vybraném území
April 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Jurečková
Návrh geostezky na Novojičínsku
April 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Alžběta Kalábová
Optimalizace hodnocení krajinného rázu při využívání krajiny pro rozvoj cestovního ruchu v pohoří Beskyd
October 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžběta Kalábová
Studie zážitkové naučné stezky na hoře Ondřejník
April 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Klášterecká
Zhodnocení stavu a návrh rozšíření ÚSES na katastrálním území města Žamberk
April 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marie Kohoutková
Rekreační aktivity pylových alergiků ve zvoleném území
April 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Eemeli Kokko
A study of recreational use of the selected national parks in the Czech Republic and Finland
April 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Sabina Konvalinová
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity obce Šumice
April 2021Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Košťálová, DiS.
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
April 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Koubková
Hodnocení stavu cykloturistiky na vybraném území a možnosti zkvalitnění její nabídky
April 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Slavomil Krátký, DiS.
Rekreační atraktivita obce Deblín
April 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Bc. Ing. Hana Kubíčková
Využití ekosystémových služeb v územním plánování
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Kudličková
Mapování závrtů na východní části Ostrovské plošiny
April 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Kudličková
Návrh koncepce péče o závrty na území CHKO Moravský kras
April 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Langhamerová
Návrh naučné stezky ve vybraném území
April 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Látalová
Návrh územního systému ekologické stability v oblasti Hulína
April 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Libánková
Návrh naučné stezky v Mokré-Horákově
April 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Libánková
Změny využití krajiny v okolí jaderné elektrárny Černobyl
April 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Manuel Angel Lopez Merino
The study of recreational use of the area
April 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Loučková
Návrh naučné stezky v údolí řeky Tichá Orlice
April 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Machková
Návrh zážitkové naučné stezky v okolí Broumova
April 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Marek
Návrh zvýšení rekreačního potenciálu národní přírodní památky Panská skála a jejího okolí
April 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Matušková
Hodnocení geocachingu na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lidi se sníženou mobilitou
April 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anetta Mejzlíková
The study of recreational use of the part of Pelhřimov city forests
April 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Lucie Mílová
Studie lesní naučné stezky zaměřené na přiblížení lesnického provozu veřejnosti
April 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Mlynář
Návrh naučné stezky v okolí Jablonného nad Orlicí
April 2010Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Moštěk
Návrh krajinotvorných prvků a naučné stezky za účelem diverzifikace zemědělské krajiny a rozvoje venkova na Vyškovsku
April 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Navrátilová
Návrh zvýšení rekreační atraktivity příměstských lesů v lokalitě Brno-Lesná
April 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Nedorost
Městské parky a jejich vztah k rozvoji pylových alergií
April 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Nykrmajerová
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity Moravskobudějovického mikroregionu
April 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Libor Palas
Rekreační atraktivita vybraného území CHKO Žďárské vrchy
April 2009Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Klára Pernicová
Návrh rekreačního využití území bývalé skládky odpadu v k.ú. Rájec-Jestřebí a blízkého okolí
April 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lenka Petriľáková
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity obce Viničné Šumice
April 2021Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Plivová
Zhodnocení rekreačního využívání národních parků na příkladu České republiky a Kostariky
April 2015Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sylva Pochopová
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity okolí Brněnské přehrady se zřetelem na handikapované
April 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Poláchová
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity Moravskotřebovska a Jevíčska
April 2019Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Pavlína Procházková
Parametrizace rekreační atraktivity příměstských lesů
October 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Přibylová
Rekultivace bývalého dobývacího prostoru u obce Bačice a návrh rekreačního využití území
April 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Schwarzová
Hodnocení mikroregionu Rýmařovsko z hlediska rozvoje regionu ve vazbě na rekreační využívání
April 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Radomír Staš
Zhodnocení povodňových rizik části povodí toku Olšava
April 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavla Stoklásková
Rekreační aktivity pylových alergiků ve zvoleném území
April 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Straková
Hodnocení vybraných funkcí lesů na vybrané části školního polesí Valšovice
April 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petra Straková
Analýza stavu významných krajinných prvků – parků v městském obvodě Poruba
April 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Surová
Návrh možností revitalizace brownfield Dvůr Peškov
April 2016Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Svobodová
Analýza současného stavu a možností rozvoje hipoturistiky v jižní části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a blízkém okolí
April 2018Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Szlaurová
Studie zřízení hipostezky na Jablunkovsku
April 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Šeda
Návrh územního systému ekologické stability v lokalitě Litomyšl
April 2010Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Šeffer
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity území se zřetelem na realizaci agroturistiky
April 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Šimečková
Studie revitalizace toku Kyjovky na katastrech města Kyjova
April 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Štěpán
Mapování závrtů na Vilémovické, Harbešské, Babické a Habrůvecké plošině v CHKO Moravský kras jako podklad pro zásahy v krajině
April 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Tamborlani
Návrh úpravy lesoparku Akátky za účelem jejich maximálního rekreačního využití
April 2015Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Trávníčková
Návrh naučně rekreačních prvků v těžební krajině v oblasti Napajedla-Spytihněv
April 2015Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Trávníčková
Rekultivace s vazbou na rekreační využívání krajiny
April 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Třeštík
Problematika starých ekologických zátěží na vybrané lokalitě
April 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vítězslav Urban
Návrh zážitkové naučné stezky v přírodním parku Baba
April 2020Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Vaculíková
Pramenné vývěry v k.ú. Štramberk a k.ú. Rybí
April 2010Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Vašek
Hodnocení rekreační atraktivity území obce Adršpach a jejího okolí
April 2011Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Večeřa
Návrh naučné stezky v území obce Ostrov u Macochy
April 2014Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Vlčková
Hodnocení přístupnosti a prostupnosti krajiny pro rekreační a jiné využití mezi Otrokovicemi a Starým Městem u Uherského Hradiště
April 2018Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bronislava Votavová
Rekreační aktivity pylových alergiků ve zvoleném území
April 2011Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Vrublová
Zpracování části koncepce uspořádání krajiny na Opavsku
April 2015Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Žižlavská
Hodnocení rekreačního potenciálu ŠLP ML Křtiny se zaměřením na cykloturistiku
April 2018Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Žvaková
Mapování závrtů na západní části Ostrovské plošiny
April 2010Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Žvaková
Stopy historického využívání krajiny podhůří Blanského lesa
April 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress