Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Identifikační číslo: 8902
Univerzitní e-mail: jitka.fialova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Mazen Mohammed Amer Al Darhe
A study of recreational use of the Homhil protected area in Socotra Island based on the European knowledge
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Alexová
Návrh obnovy naučné stezky v okolí obce Branná
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petr Báča
Mapování závrtů na Šošůvské, Ždárské a Vavřinecké plošině v CHKO Moravský kras jako podklad pro zásahy v krajině
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Jana Barašová
Rekreační atraktivita území obce Chudčice
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Klára Bartošová
Zhodnocení možností rekreačního využívání arboreta ve Křtinách různými cílovými skupinami a návrhy opatření
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eva Čapková
Rekreační atraktivita obce Jinošov
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Gabriela Čáslavská
Hipoturistika a možnosti zkvalitnění její nabídky
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Daníčková
Návrh zpřístupnění a doprovodného mobiliáře pro osoby se sníženou mobilitou na lokalitě Ke Školkám (ŠLP ML Křtiny)
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jiří Dočkal
Srovnání vymezení biocenter v územním plánu a v plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Bohumil Doležal
Hodnocení potenciálních funkčních schopností lesních porostů vybraného území
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Seymen Donmez
The study of recreational use of the area of Kazdağı National Park
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Soňa Došková
Využití dotací z EU při rozvoji regionů na příkladu venkovské turistiky
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Stanislav Fendrich
Hodnocení sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesů na části území CHKO Železné hory
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pablo Fernandez Arias
The study of the recreational use of El Bierzo (Spain)
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Gruber
Návrh tématické naučné stezky v okrese Znojmo
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marie Hiclová
Návrh sakrální naučné stezky ve vybraném území
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adéla Holásková
Možnost využití cestovního ruchu pro rozvoj venkova na Drahanské vrchovině
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Barbora Hrbáčková
Veřejná zeleň a rozptýlená zeleň na katastrálním území obce Nový Šaldorf
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Soňa Hronová
Rozvoj rekreačního potenciálu v k.ú. Výšovice
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klára Chytalová
Návrh zážitkové naučné stezky v přírodním parku Bohdalovsko
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Branislav Janiga
Hodnocení rekreační účinnosti části území Čachtické Karpaty
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Michal Jirman
Návrh naučné stezky ve vybraném území
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alena Jurečková
Návrh geostezky na Novojičínsku
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Alžběta Kalábová
Optimalizace hodnocení krajinného rázu při využívání krajiny pro rozvoj cestovního ruchu v pohoří Beskyd
říjen 2017Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alžběta Kalábová
Studie zážitkové naučné stezky na hoře Ondřejník
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Klášterecká
Zhodnocení stavu a návrh rozšíření ÚSES na katastrálním území města Žamberk
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marie Kohoutková
Rekreační aktivity pylových alergiků ve zvoleném území
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Eemeli Kokko
A study of recreational use of the selected national parks in the Czech Republic and Finland
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Sabina Konvalinová
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity obce Šumice
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Romana Košťálová, DiS.
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Koubková
Hodnocení stavu cykloturistiky na vybraném území a možnosti zkvalitnění její nabídky
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Slavomil Krátký, DiS.
Rekreační atraktivita obce Deblín
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Bc. Ing. Hana Kubíčková
Využití ekosystémových služeb v územním plánování
leden 2020Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Kudličková
Mapování závrtů na východní části Ostrovské plošiny
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Kudličková
Návrh koncepce péče o závrty na území CHKO Moravský kras
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Langhamerová
Návrh naučné stezky ve vybraném území
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eliška Látalová
Návrh územního systému ekologické stability v oblasti Hulína
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Libánková
Návrh naučné stezky v Mokré-Horákově
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Libánková
Změny využití krajiny v okolí jaderné elektrárny Černobyl
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Manuel Angel Lopez Merino
The study of recreational use of the area
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Loučková
Návrh naučné stezky v údolí řeky Tichá Orlice
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Machková
Návrh zážitkové naučné stezky v okolí Broumova
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Marek
Návrh zvýšení rekreačního potenciálu národní přírodní památky Panská skála a jejího okolí
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eliška Matušková
Hodnocení geocachingu na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lidi se sníženou mobilitou
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anetta Mejzlíková
The study of recreational use of the part of Pelhřimov city forests
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Lucie Mílová
Studie lesní naučné stezky zaměřené na přiblížení lesnického provozu veřejnosti
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. František Mlynář
Návrh naučné stezky v okolí Jablonného nad Orlicí
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Moštěk
Návrh krajinotvorných prvků a naučné stezky za účelem diverzifikace zemědělské krajiny a rozvoje venkova na Vyškovsku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Navrátilová
Návrh zvýšení rekreační atraktivity příměstských lesů v lokalitě Brno-Lesná
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavel Nedorost
Městské parky a jejich vztah k rozvoji pylových alergií
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Nykrmajerová
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity Moravskobudějovického mikroregionu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Libor Palas
Rekreační atraktivita vybraného území CHKO Žďárské vrchy
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Klára Pernicová
Návrh rekreačního využití území bývalé skládky odpadu v k.ú. Rájec-Jestřebí a blízkého okolí
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Lenka Petriľáková
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity obce Viničné Šumice
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lenka Plivová
Zhodnocení rekreačního využívání národních parků na příkladu České republiky a Kostariky
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sylva Pochopová
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity okolí Brněnské přehrady se zřetelem na handikapované
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Poláchová
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity Moravskotřebovska a Jevíčska
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Pavlína Procházková
Parametrizace rekreační atraktivity příměstských lesů
říjen 2019Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Přibylová
Rekultivace bývalého dobývacího prostoru u obce Bačice a návrh rekreačního využití území
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Schwarzová
Hodnocení mikroregionu Rýmařovsko z hlediska rozvoje regionu ve vazbě na rekreační využívání
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Radomír Staš
Zhodnocení povodňových rizik části povodí toku Olšava
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavla Stoklásková
Rekreační aktivity pylových alergiků ve zvoleném území
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavla Straková
Hodnocení vybraných funkcí lesů na vybrané části školního polesí Valšovice
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Petra Straková
Analýza stavu významných krajinných prvků – parků v městském obvodě Poruba
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Iveta Surová
Návrh možností revitalizace brownfield Dvůr Peškov
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavla Svobodová
Analýza současného stavu a možností rozvoje hipoturistiky v jižní části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a blízkém okolí
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Szlaurová
Studie zřízení hipostezky na Jablunkovsku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Šeda
Návrh územního systému ekologické stability v lokalitě Litomyšl
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Šeffer
Návrh pro zvýšení rekreační atraktivity území se zřetelem na realizaci agroturistiky
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Šimečková
Studie revitalizace toku Kyjovky na katastrech města Kyjova
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Štěpán
Mapování závrtů na Vilémovické, Harbešské, Babické a Habrůvecké plošině v CHKO Moravský kras jako podklad pro zásahy v krajině
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Andrea Tamborlani
Návrh úpravy lesoparku Akátky za účelem jejich maximálního rekreačního využití
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Soňa Trávníčková
Návrh naučně rekreačních prvků v těžební krajině v oblasti Napajedla-Spytihněv
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Soňa Trávníčková
Rekultivace s vazbou na rekreační využívání krajiny
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Třeštík
Problematika starých ekologických zátěží na vybrané lokalitě
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Vítězslav Urban
Návrh zážitkové naučné stezky v přírodním parku Baba
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Vaculíková
Pramenné vývěry v k.ú. Štramberk a k.ú. Rybí
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Vašek
Hodnocení rekreační atraktivity území obce Adršpach a jejího okolí
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Večeřa
Návrh naučné stezky v území obce Ostrov u Macochy
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Vlčková
Hodnocení přístupnosti a prostupnosti krajiny pro rekreační a jiné využití mezi Otrokovicemi a Starým Městem u Uherského Hradiště
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bronislava Votavová
Rekreační aktivity pylových alergiků ve zvoleném území
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Vrublová
Zpracování části koncepce uspořádání krajiny na Opavsku
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Nikola Žižlavská
Hodnocení rekreačního potenciálu ŠLP ML Křtiny se zaměřením na cykloturistiku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marie Žvaková
Mapování závrtů na západní části Ostrovské plošiny
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marie Žvaková
Stopy historického využívání krajiny podhůří Blanského lesa
duben 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována