Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lucie Zejdová, Ph.D.
Identifikační číslo: 8892
Univerzitní e-mail: lucie.zejdova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
     
     
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Vliv prostorové rozlišovací schopnosti na výsledky klasifikace dat DPZ, návrh využití pro mapování vegetace
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent 2:
Ing. Vladimír Plšek, Ph.D.
Oponent 3:prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vliv prostorové rozlišovací schopnosti na výsledky klasifikace dat DPZ, návrh využití pro mapování vegetace
Abstrakt:Existuje několik družicových systémů, které jsou zdrojem obrazových dat. Různé družice poskytují data rozdílných vlastností, především prostorové, ale i spektrální rozlišovací schopnosti, což má vliv na informační obsah těchto snímků. V této práci byly použity snímky přibližně stejného území ze 4 družic: Landsat 7, Spot 4, Ikonos a QuickBird. Specializované softwary pro zpracování obrazových dat se navzájem liší svými metodami klasifikace snímků. Tradiční přístup klasifikace je v poslední době konfrontován s objektově orientovanou klasifikací a také klasifikací pomocí neuronových sítí. Zpracování snímků bylo provedeno ve dvou specializovaných softwarech: Idrisi 15 Andes a Definiens Professional. Systém Idrisi byl využit k per-pixelové klasifikaci. Všechny snímky byly klasifikovány tradičním algoritmem největší pravděpodobnosti (modul MAXLIKE), umělou neuronovou sítí (modul MLP) a stromovým klasifikátorem (modul CTA). V programu Definiens Professional proběhla objektová klasifikace těchto snímků. Výsledky všech snímků a metod zpracování jsou pak porovnány, diskutovány a jsou navrženy optimální přístupy ke klasifikacím dat různých družic.
Klíčová slova:
Definiens Proffesional, dálkový průzkum Země, družicové snímky, objektová klasifikace, IDRISI, klasifikace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta L. HalounováPosudek oponenta J. Tuček

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Vladimír Židek, CSc..