Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Identification number: 8868
 
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

          
Final thesis
     
Publications     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
The geobiocoenological system of forests and landscape classification as a tool of human activity in landscape
Written by (author):
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
doc. Ing. Karol Ujházy, Ph.D.
Opponent 2:
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
Opponent 3:
prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Geobiocenologická diferenciace lesa a krajiny jako podklad lidské činnosti v krajině
Summary:
Tématem disertační práce je rozvoj geobiocenologie a geobiocenologické diferenciace a jejich využití při managementu krajiny. Práce je strukturována do čtyř tematických bloků, či případových studiích a je tvořena recenzovanými a publikovanými pracemi. První část seznamuje s aplikací biogeografické diferenciace území v geobiocenologickém pojetí při tvorbě konceptu starobylých výmladkových lesů, odhadu jejich rozšíření v České republice a popisu jejich stavu. Druhá studie se zabývá testováním empiricky definovaných jednotek lesnicko-typologického klasifikačního systému na základě vyhodnocení 11 885 geobiocenologických snímků uložených v databázi lesnické typologie a obsahujících řadu exaktně měřených environmentálních dat. Poslední dvě studie představují provozní aplikace geobiocenologie. V první z nich byla geobiocenologie použita pro konstrukci regionálního plánu rozvoje lesů v Ukrajinských Karpatech, ve druhé pak pro diferenciaci vrcholových poloh Hrubého Jeseníku, na základě čehož byl mimo jiné predikován vývoj biotopů v případě odstranění nepůvodních porostů borovice kleče. Disertační práce tak prokazuje mnohostranné použití geobiocenologie, přispívá k jejímu rozvoji a obohacuje ji také v rovině provozní aplikace.
Key words:geobiocenologie, geobiocenologický klasifikační systém, biogeografická diferenciace území v geobiocenologickém pojetí, starobylé výmladkové lesy, lesnicko-typologický klasifikační systém, regionální plán rozvoje lesů, Ukrajinské Karpaty, Hrubý Jeseník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review K. UjházyOpponent's review I. . Vološčuk

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Jan Štykar.