Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Identifikační číslo: 8868
Univerzitní e-mail: michal.friedl [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty
     
Výuka     Závěrečná práce
     
Publikace
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Katalog map historické hospodářské činnosti v lesích Lesnického parku Křivoklátsko. KADAVÝ, J. -- ADAMEC, Z. -- FRIEDL, M. -- KNEIFL, M. -- KNOTT, R. -- KUČERA, A. -- MIKITA, T. -- UHERKOVÁ, B. 2020.

Originální název:
Katalog map historické hospodářské činnosti v lesích Lesnického parku Křivoklátsko
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav geologie a pedologie
Druh publikace:
specializované mapy s odborným obsahem
Interní identifikační kód produktu:
429/9510/SV4170221
Číselná identifikace:
Lokalizace výsledku:
Technické parametry: Mapa byla schválena dne 09.06.2020, čj. 30254/2020-MZE-16222/MAPA691.
Ekonomické parametry:
Mapy zachycují výskyt porostů vegetativního původu (pařeziny) na revírech Kouřimec, Skryje (LČR) a na vybrané části majetku Colloredo-Mannsfeld. Dále se v Katalogu map nachází soubor map výskytu lokalit bývalých milířů na revírech Kouřimec, Skryje (LČR) a na vybrané části majetku Colloredo-Mannsfeld. Poslední část Katalogu map jsou mapy výskytu starých cest na revírech Kouřimec, Skryje (LČR) a na vybrané části majetku Colloredo-Mannsfeld. Výsledek nebude sloužit ke tvorbě ekonomického zisku.
Rok zhotovení:
2020
Způsob využití výsledku:
využíván orgány státní nebo veřejné správy
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Katalog map prezentuje výsledky mapování vybraných objektů historické hospodářské činnosti v lesích na území Lesnického parku Křivoklátsko (dále jen LP Křivoklátsko). LP Křivoklátsko se rozkládá na území přírodní lesní oblasti Křivoklátsko a Český kras, v CHKO Křivoklátsko, zaujímá plochu o rozloze cca 17 000 ha. LP Křivoklátsko byl založen v roce 2010, kdy se zakládající vlastníci a správci lesních majetků rozhodli do budoucna hospodařit podle Standardu lesnických parků (SLP). Území z větší části (cca 2/3) spravuje stát formou státního podniku Lesy České republiky, menší část obhospodařují privátní subjekty (především rodina Colloredo-Mannsfeld). K usměrňování a dodržování pravidel hospodaření podle zásad SLP vznikla v roce 2011 obecně prospěšná společnost Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s. Katalog map pro LP Křivoklátsko poskytuje výsledky mapování následujících objektů vzhledem k lokalizování jejich výskytu: a) pařezina, b) bývalý milíř, c) stará cesta. Mapování bylo provedeno v rozmezí let 2017-2018 na zájmových územích LP Křivoklátsko na revírech Kouřimec a Skryje (Lesy České republiky s.p.) a na polesí Vlastec (rodina Colloredo-Mannsfeld).
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 13.07.2020 07:09 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -