Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8799
Univerzitný e-mail: pavlina.simkova.dldf [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

     Záverečná práca
     
     
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Půdní prostředí s celoplošnou úpravou půdy do extrémních liniových valů ve srovnání s přirozeným edatopem Krušných hor a možností jejich revitalizace
Autor: Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Vedúci práce:
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Oponent 1:
Oponent 2:Ing. František Šach, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Půdní prostředí s celoplošnou úpravou půdy do extrémních liniových valů ve srovnání s přirozeným edatopem Krušných hor a možností jejich revitalizace
Abstrakt:
Oblast východního Krušnohoří byla v 70. a 80. letech minulého stolení významně zasažena průmyslovými imisemi. V důsledku imisního zatížení došlo k velkoplošnému odumření porostů smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten). V rámci obnovy imisních holin došlo ke skarifikaci svrchních půdních horizontů z důvodu údajné toxicity. Plochy s celoplošnou dozerovou přípravou, s deponovaným organominerálním materiálem do liniových valů, vytváří stanoviště s edatopem horizonty výrazně sekvenčně a kvantitativně odlišných od profilů s přirozeným vývojem půdy. Ve struktuře liniových valů jsou zastoupeny organominerální směsi s vyšším (10 -- 35 %) a s nižším (3 -- 10 %) podílem uhlíkatých látek i dusíku. Po rozhrnutí valů se vytvořila základní substrátová vrstva, která bez ohledu na technologické postupy je produkčně optimalizovaná s hloubkou (20 -- 35 cm) organominerálního půdního substrátu. Po tříleté expozici vykazují lokality nadstandardní hodnoty základních půdních charakteristik s vysokou hodnotou maximální kationtové kapacity. Bazická saturace i půdní reakce úzce souvisí s obsahem humusu v půdním substrátu a je pro původní soubory lesních typů (7K - Fageto-Piceetum acidophilum) optimální. Dosažené hodnoty fyzikálních charakteristik jsou příznivější na vytvořeném substrátu než na původních skarifikovaných plochách a jsou také lepší než v profilech nerozpracovaných liniových valů. Poměry výživy jsou mimo akumulaci dusíku vyrovnané a víceméně optimální.
Kľúčové slová:liniové valy, revitalizace, Krušné hory, celoplošná příprava, půdní prostřední

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček.