Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Identification number: 8780
University e-mail: martin.cermak [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Pracovník profesního centra - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Growth dynamics and vitality changes of the Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) in upper parts of the Orlicke hory Mountains
Written by (author): Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: RNDr. Milena Martinková, CSc.
Opponent 1:doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Vilém Podrázský, Ph.D.
Opponent 3:prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dynamika růstu a změny vitality smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v podmínkách vrcholových částí Orlických hor
Summary:Disertační práce zabývající se dynamikou růstu smrku ztepilého a jeho poškozením zlomy sněhem na vybraných lokalitách Orlických hor, přináší detailní poznatky o významných parametrech týkajících se průměru kmene v bodě zlomu a vertikálním umístěním bodu zlomu na kmeni. Porovnáním klimatických dat s hodnotami středních šířek letokruhů byly potvrzeny předpokládané vztahy mezi příznivým a nepříznivým poměrem srážek a teplot a šířkou letokruhů. Pozornost byla taktéž věnována tvorbě souborů buněk jarního a letního dřeva. Z anatomického, histologického a morfologického hlediska byly objasněny homologické vztahy mezi jehlicí a stonkem a podrobně popsány struktury vzrostného vrcholu stonku.
Key words:smrk ztepilý, Picea abies, růst, zlomy, prýt, Orlické hory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

.posudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review P. CudlínOpponent's review V. PodrázskýOpponent's review I. . Vološčuk

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

upozorněníIf you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user RNDr. Milena Martinková, CSc..