Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Identifikační číslo: 8780
Univerzitní e-mail: martin.cermak [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

     
     
Závěrečná práce
     
     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Dynamika růstu a změny vitality smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v podmínkách vrcholových částí Orlických hor
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Dynamika růstu a změny vitality smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v podmínkách vrcholových částí Orlických hor
Abstrakt:
Disertační práce zabývající se dynamikou růstu smrku ztepilého a jeho poškozením zlomy sněhem na vybraných lokalitách Orlických hor, přináší detailní poznatky o významných parametrech týkajících se průměru kmene v bodě zlomu a vertikálním umístěním bodu zlomu na kmeni. Porovnáním klimatických dat s hodnotami středních šířek letokruhů byly potvrzeny předpokládané vztahy mezi příznivým a nepříznivým poměrem srážek a teplot a šířkou letokruhů. Pozornost byla taktéž věnována tvorbě souborů buněk jarního a letního dřeva. Z anatomického, histologického a morfologického hlediska byly objasněny homologické vztahy mezi jehlicí a stonkem a podrobně popsány struktury vzrostného vrcholu stonku.
Klíčová slova:
smrk ztepilý, Picea abies, růst, zlomy, prýt, Orlické hory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta P. CudlínPosudek oponenta V. PodrázskýPosudek oponenta I. . Vološčuk

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele RNDr. Milena Martinková, CSc..