Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Identifikační číslo: 8780
Univerzitní e-mail: martin.cermak [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Pracovník profesního centra - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Studie vybraných druhů dřevin rodu Moringa (Moringaceae)
Autor: Bc. Kateřina Růžičková
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studie vybraných druhů dřevin rodu Moringa (Moringaceae)
Abstrakt:Práce se zabývá popisem čeledi Moringaceae. Byl sestaven soupis všech druhů rodu Moringa, zjištěn jejich původní výskyt a růstové formy. Pro hospodářsky významné druhy byla zpracována podrobná charakteristika a pozornost byla též věnována jejich produkci. Jelikož dosud byla okrajově zpracována jen anatomická stavba vegetativních orgánů druhu M. oleifera, práce se detailněji věnuje popisu anatomie vegetativních orgánů M. oleifera a M. stenopetala a vzájemně tyto druhy porovnává. Zjištěna byla též objemová hmotnost dřeva M. oleifera v čerstvém i suchém stavu.
Klíčová slova:produkční potenciál, Moringa stenopetala, anatomie, histologie, stavba dřeva, Moringa oleifera

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Martin Čermák, Ph.D..