Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
Identifikační číslo: 8779
Univerzitní e-mail: jakub.beranek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
 
Externí strávník - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ExtStr ExtSub)

     
     Publikace
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANKOVSKÝ, L. -- DVOŘÁK, M. -- PALOVČÍKOVÁ, D. -- BERÁNEK, J. Choroby a škůdci na douglasce. In Douglaska - dřevina roku 2014. 1. vyd. Česká lesnická společnost, o.s., 2014, s. 66--81. ISBN 978-80-02-02537-5.

Originální název: Choroby a škůdci na douglasce
Anglický název:
Diseases and Pests of Douglas fir
Autor:
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Ing. Dagmar Palovčíková
Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Douglaska - dřevina roku 2014
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 66
Do strany:
81
Počet stran:
16
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Nejzávažnějším problémem douglasek v České republice jsou choroby jehlic, především švýcarská sypavka douglasky Phaeocryptopus gaeumannii a dříve zavlečená skotská sypavka douglasky Rhabdocline pseudotsugae. V České republice byla švýcarská sypavka zjištěna poprvé v roce 2002 z jižních Čech, první nález z Moravy je pak z téhož roku z Uherčic na Znojemsku a ze ŠLP Křtiny. V letech 2003 – 2014 zjištěna prakticky po celém území ČR. Na řadě lokalit zásadně omezuje úspěšnost pěstování douglasek v závislosti na použitém sadebním materiálu, resp. jeho provenienci a citlivosti na švýcarskou douglasku. Před jakémkoliv použití sadebního materiálu je nutno provést testování na citlivost vůči švýcarské sypavce, její výskyt na různých proveniencích douglasek naprosto znehodnocuje jakákoli produkční šetření v mladém věku. Významnějším problém u soliterních výsadeb a ve starších porostech může představovat hnědá hniloba hnědáku Schweinitzova Phaeolus schwenitzii.
Popis v anglickém jazyce:
The diseases of needle cast are the most important problem of Douglas fir in the Czech Republic – Swiss needle cast of Douglas fir caused by Phaeocryptopus gaeumannii, which were firstly noted in year in the area of the South Bohemia 2002 and Rhabdocline needle cast of Douglas fir caused by Rhabdocline pseudotsugae. The first findings of Swiss needle cast from the South Moravia origin from Uherčice and from the area around Brno. Within years 2003 – 2014 it was observed across to the Czech Republic and in many localities is crucial factor influencing possibility of plantation of Douglas firs. Some testing of sensibility of provenience of Douglas firs to this disease prior to other studies is required. The causal agent of brown rot in Douglas fir Phaeolus schwenitzii is problem of solitary trees and mature stands.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: Douglas fir, Phaeocryptopus gauemannii, Rhabdocline pseudotsugae, diseases
čeština: choroby, Rhabdocline pseudotsugae, douglaska, Phaeocryptopus gaeumannii
Obor výsledku: Lesnictví
Rok uplatnění: 2014
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Indikátory vitality dřevin
 
Záznam vložil:
Ing. Dagmar Palovčíková
Poslední změna:
18.03.2015 10:06 (Bc. Ing. Jana Kratochvílová)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Douglaska - dřevina roku 2014. 1. vyd. Česká lesnická společnost, o.s., 2014. 173 s. ISBN 978-80-02-02537-5.

Originální název: Douglaska - dřevina roku 2014
Anglický název:
Editor:
Pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-02-02537-5
Nakladatel: Česká lesnická společnost, o.s.
Místo vydání:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2014
Číslo vydání:
1
Počet stran:
173
Akce:
Douglaska - dřevina roku 2014
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Obor výsledku:
Lesnictví
 
Záznam vložil:
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Poslední změna: 12.09.2014 10:55 (Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

DOLEJSKÝ, V. -- SKÁLA, V. Douglaska - dřevina roku 2014. 2. 9. 2014 - 3. 9. 2014, Křtiny (CZ).

Originální název:
Douglaska - dřevina roku 2014
Anglický název:
Organizátor:
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
PhDr. Vít Skála
Pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Křtiny
Pořadatel: Česká lesnická společnost
Stát:
Česká republika
Rozsah akce: celostátní akce
Typ konference:
vědecká konference
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
2. 9. 2014
Datum ukončení: 3. 9. 2014
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
05.09.2014 10:27 (Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -