Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Identification number: 8590
University e-mail: patrik.burg [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Horticultural Machinery (FH)
Výzkumník projektu I - Department of viticulture and enology (FH)
Deputy head of department - Department of Horticultural Machinery (FH)

Contacts
     
Lesson     
Projects
     
     
     
Conferences
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
ukončený1
 Competitive advantage of bioenergetic products
P. BurgNAZV
supervisor
02/01/2006
12/31/2009
zamítnutý
2
 Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residuesP. BurgOP
supervisor
01/01/201612/31/2020
ukončený
3 Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
IGA
supervisor03/01/2015
12/31/2015
ukončený4
 Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena
P. BurgIGAsupervisor02/28/2016
02/28/2017
ukončený
5
 Possibilities of energy recovery from grape marc of wine production
IGA
supervisor04/01/201412/31/2014
zamítnutý
6
 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
NAZVsupervisor
01/01/2011
01/01/2011
zamítnutý
7
 Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
P. Burg
NAZV
supervisor01/01/201012/31/2014
zamítnutý8
 Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
P. BurgNAZVsupervisor
04/01/2015
12/31/2018
zamítnutý
9
 Technologies and economic efectivens of crops in biological system
NAZV
supervisor
03/30/2012
12/31/2015
zamítnutý10
 Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
IGAsupervisor
01/01/2010
12/31/2010
obhájený
11
P. Burg
NAZV
odpovědný řešitel
04/01/2016
12/31/2018
řešený
12
 Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích
IGAsupervisor01/01/201712/31/2017
řešený13
 Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
P. BurgTAČR
supervisor
01/01/201712/31/2020

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progresspodaný
submitted
Inactive states:zrušený
cancelled
obhájenýdefended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected