Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Identifikační číslo: 8570
Univerzitní e-mail: tomas.necas [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ovocnictví (ZF)
Výzkumník projektu IV - Ústav ovocnictví (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav ovocnictví (ZF)

Kontakty          Projekty
     
Publikace
     
Stáže
     
Orgány
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.Název projektuGarant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
řešený
1 Analysis of phenolic compounds in selected apricot genotypesT. NečasIGA
garant
01.01.202031.12.2020
obhájený2 Containment of Sharka virus in view of EU-expansionB. Krška
RP EK
Spoluřešitel01.03.200830.06.2012
obhájený
3      Sharka Containment - MšmtT. Nečas
RP EK
Spoluřešitel
15.12.2008
30.06.2012
obhájený
4
 Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus.
Jiný
Spoluřešitel
01.01.2010
31.12.2013
obhájený
5
 Design nových SSR primerů pro rod Pyrus
IGA
Garant
01.03.2016
31.12.2016
obhájený
6
NAZVodpovědný řešitel za ZF
01.04.2015
31.12.2018
obhájený7T. Nečas
IGA
Garant
01.01.2017
31.12.2017
obhájený
8
 Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCRJ. NečasováIGA
Spoluřešitel
01.03.2013
31.12.2013
řešený
9
T. Nečas
NAZV
odpovědný řešitel za ZF
01.01.2019
31.12.2021
řešený
10 Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovinT. NečasNAZV
odpovědný řešitel za ZF
01.01.201931.12.2023
obhájený
11T. NečasNAZVodpovědný řešitel projektu09.12.201531.12.2018
obhájený12 Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventůOPgarant aktivity02.01.2012
31.12.2014
obhájený
13
 Interaktivní databáze chorob a škůdců ovocných plodin
T. Nečas
FRVŠ
Odpovědný řešitel
01.01.2006
31.12.2006
obhájený
14
 Investiční podpora výzkumné infrastruktury - výstavba solárního skleníkuT. Nečas
RP
Odpovědný řešitel
01.04.2014
31.12.2014
obhájený
15
 Markery asistovaná resistence vůči viru šarky švestek.B. Krška
RP EK
spoluřešitel01.12.201331.12.2015
obhájený
16
T. NečasInterníOdpovědný řešitel
01.03.2017
31.12.2017
obhájený
17 Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostlinyJ. Neugebauerová
FRVŠ
spoluřešitel
14.01.2008
31.12.2008
obhájený
18
 Multimediální učební texty ovocnictvíT. NečasFRVŠOdpovědný řešitel01.01.2004
31.12.2005
řešený
19
T. Nečas
Jiný
Odpovědný řešitel za ZF01.01.1994
obhájený
20
Odpovědný řešitel
11.06.2018
30.11.2018
obhájený
21
IGAGarant03.03.2014
31.12.2014
obhájený22P. Burg
NAZV
spoluřešitel
01.04.2016
31.12.2018
obhájený23 Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM.NAZVOdpovědný řešitel projektu
01.04.2012
31.12.2016
obhájený
24R. Pokluda
FRVŠ
administrace
01.02.200731.12.2007
obhájený
25
T. Nečas
FRVŠ
Odpovědný řešitel
02.02.2011
31.12.2011
obhájený
26B. KrškaNAZVSpoluřešitel
01.03.2003
31.12.2007
obhájený
27
FRVŠOdpovědný řešitel01.01.200810.02.2009
řešený
28 Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)T. Nečas
Interní
odpovědný řešitel
01.01.202031.12.2020
obhájený
29
 Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v LedniciT. NečasRPOdpovědný řešitel02.02.201531.12.2015
obhájený30 Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin
NAZV
Spoluřešitel
01.04.2016
31.12.2018
obhájený31 Výběr optimální metody izolace DNA fytoplazmy ESFY ve vztahu k použití specifických nebo nespecifických primerů pro diagnostiku ESFY pomocí "nested PCR"V. KopřivováIGASpoluřešitel
01.05.2007
31.12.2007
obhájený
32
T. Nečas
IGA
Garant
25.02.2017
31.12.2017
obhájený
33
B. Krška
RP
Spoluřešitel
02.01.200431.12.2004
obhájený
34
 Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu
OP
odpovědný řešitel za ZF01.04.201430.06.2015
řešený
35T. NečasNAZV
odpovědný řešitel
01.01.2019
31.12.2023
obhájený
36B. Krška
NAZV
Spoluřešitel01.01.200631.12.2009
obhájený37J. Polák
NAZV
Spoluřešitel
01.06.2001
31.12.2004
obhájený
38
T. Nečas
NAZV
odpovědný řešitel za ZF
01.02.2004
31.12.2007

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený