Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Identification number: 8570
University e-mail: tomas.necas [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Fruit Science (FH)
Senior researcher - Department of Fruit Science (FH)
Head of department - Department of Fruit Science (FH)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Breeding and use of resistant varieties of apple trees in the Czech Republic
Written by (author): Ing. Jitka Horáčková
Department: Department of Fruit Science (FH)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Opponent:Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Šlechtění a použití rezistentních odrůd jabloní v ČR
Summary:Bakalářská práce popisuje základní pěstitelské tvary a systémy pěstování, šlechtění rezistentních odrůd jabloní, geny rezistence, rozsah pěstování a uvádí základní popisy a charakteristiku nejpěstovanějších, nejnověji vyšlechtěných a sloupovitých rezistentních odrůd v České republice. Dále sleduje jejich praktické využití v různých pěstitelských systémech v ovocných sadech v obci Libina v Olomouckém kraji.
Key words:jabloně, pěstování, rezistentní odrůdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Tomáš Nečas, Ph.D..