Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Identifikační číslo: 8570
Univerzitní e-mail: tomas.necas [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ovocnictví (ZF)
Výzkumník projektu IV - Ústav ovocnictví (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav ovocnictví (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Lýdie Ambrosová
Ověřování účinku fytohormonů na diferenciaci kořenů u dřevitých řízků podnoží peckovin
duben 2015prohlížet
2.ABPAutor: Ing. Tomáš Becha
Historický vývoj ovocnictví na území České republiky
květen 2012prohlížet
3.ADisPAutor: Ing. Radek Černý, Ph.D.
Variabilita selekčních parametrů jabloně vlivem vnějších podmínek.
říjen 2016prohlížet
4.RDPAutor: Bc. Kateřina Dadaková
Hodnocení kvalitativních znaků čínských genotypů v genofondu meruněk
duben 2021prohlížet
5.ABPAutor: Bc. Kateřina Dadaková
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
duben 2019prohlížet
6.ABPAutor: Bc. Katarína Danieliková
Šlechtitelské a pěstitelské trendy významné pro pěstování jabloní
červenec 2010prohlížet
7.NDisPAutor: Ing. Bc. Miroslav Dorazil
Perspektivní ovocné druhy Amazonie.
září 2015prohlížet
8.NBPAutor: Jana Dovályová
Ovlivňování klíčivosti semen vybraných podnoží z rodu Prunus pomocí fytohormonů
červen 2011prohlížet
9.ADPAutor: Ing. Jan Dvořák
Možnosti umělého přenosu fytoplazmy ESFY
květen 2005prohlížet
10.ABPAutor: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Využitelnost molekulárních metod v diagnostice chorob ovocných plodin
červenec 2006prohlížet
11.NBPAutor: Marta Fabičovicová
Způsoby zpracování a konzervace plodů ovoce v minulosti a dnes
červenec 2007prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Dalibor Fajnor
Senzorické hodnocení ovocných destilátů získaných z vybraných druhů a odrůd ovocných plodin
duben 2013prohlížet
13.NBPAutor: Běla Försterová
Vliv a možnosti fytohormonů v ovocnictví
červenec 2009prohlížet
14.ABPAutor: Bc. Michaela Gajdošová
Hodnocení vybraných fenologických a pomologických znaků meruněk
duben 2013prohlížet
15.RDPAutor: Bc. Pavel Gála
Hodnocení perspektivních hybridů meruněk ze šlechtitelského programu Ústavu ovocnictví
duben 2020prohlížet
16.ABPAutor: Bc. Pavel Gála
Hodnocení vybraných znaků odrůd meruněk v genofondové kolekci
duben 2018prohlížet
17.ABPAutor: Bc. Nikolaj Gombík
Aktualizace webové aplikace "Multimediální učební texty ovocnictví"
červen 2009prohlížet
18.RDisPAutor: Ing. Martina Göttingerová
Studium kvalitativních a kvantitativních znaků vybraných genotypů meruněk
září 2022prohlížet
19.ADPAutor: Ing. Martina Göttingerová
Zpracování plodů netradičních ovocných druhů mírného pásma
duben 2018prohlížet
20.ABPAutor: Ing. Jakub Graňák
Asijské hrušně, původ, pěstování, odrůdy a podnože
červenec 2006prohlížet
21.ABPAutor: Bc. Jindřich Grůza
Zpracování přehledu podnoží pro hrušně původem z P.communis, P.serotina (syn. P.pyrifolia), P.betulifolia, P.pyraster a Cydonia oblonga
listopad 2004prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Martin Habán
Netradiční ovocné druhy mírného pásma z asijských oblastí
listopad 2004prohlížet
23.NBPAutor: Kamila Hanzálková
Hodnocení vybraných popisných znaků v genofondu meruněk
duben 2015prohlížet
24.NBPAutor: Martin Herman
Problematika pěstování a množení sadby ovocných dřevin v minulosti a v současnosti
červenec 2009prohlížet
25.ABPAutor: Ing. Michal Horáček
Rezistentní odrůdy jabloní v ČR a ve světě
listopad 2004prohlížet
26.ADPAutor: Ing. Jitka Horáčková
Hodnocení pěstitelských a plodových znaků u vybraných odrůd hrušní v sadech Libina podniku ÚSOVSKO a.s.
duben 2017prohlížet
27.ABPAutor: Ing. Jitka Horáčková
Šlechtění a použití rezistentních odrůd jabloní v ČR
březen 2014prohlížet
28.ADisPAutor: Ing. Jana Horsáková, Ph.D.
Hodnocení vybraných znaků perspektivních odrůd broskvoní .
březen 2014prohlížet
29.NDisPAutor: Ing. Petr Hynek
Vývoj nových školkařských postupů pro dopěstování ovocných výpěstků ve školce "2017"
září 2021prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Anežka Chlebková
Rozmnožování podnoží peckovin pomocí bylinného řízkování
květen 2007prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Jolana Chmielová
Průzkum ovocnářsko-školkařské produkce v Polské republice
květen 2009prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Jolana Chmielová
Průzkum ovocnictví a šlechtění ovoce v Polsku
červenec 2007prohlížet
33.ABPAutor: Bc. Markéta Janáčková
Pěstování a význam vybraných rodů Coffea
květen 2019prohlížet
34.RBPAutor: Ivana Janíková
Ověření vhodnosti vybraných odrůd asijských slivoní pro podmínky ČR
duben 2021prohlížet
35.ABPAutor: Ing. Monika Janíková
Přehled odrůd asijských hrušní
listopad 2004prohlížet
36.RDisPAutor: Ing. Tomáš Kiss
Hodnocení citlivosti vybraných peckovin k izolátům fytoplazmy ESFY s využitím kvantifikace FLO pomocí metody qPCR
říjen 2016prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Michal Klíma
Hodnocení výskytu hmyzích škůdců ve výsadbách meruněk, slivoní, třešní a jabloní
květen 2008prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Michal Klíma
Současné a perspektivní možnosti signalizace výskytu a diagnostiky chorob a škůdců ovocných plodin
červenec 2006prohlížet
39.ABPAutor: Bc. Hana Komárková
Možnosti zpracování kdouloňových plodů
duben 2013prohlížet
40.ABPAutor: Ing. Jan Kopřiva
Zhodnocení domácího a světového sortimentu drobného ovoce
listopad 2004prohlížet
41.ABPAutor: Ing. Peter Kováč
Hodnocení fenologických a růstových charakteristik ve výsadbě hrušní
červen 2011prohlížet
42.ADPAutor: Ing. Peter Kováč
Hodnocení fenologických a růstových charakteristik v mladé výsadbě hrušní, založené na rozdílných podnožích.
duben 2013prohlížet
43.ABPAutor: Ing. Josef Kruml
Korelační a afinitní vztahy mezi roubem a podnoží
listopad 2004prohlížet
44.ABPAutor: Bc. Vít Křížák
Myrobalány, původ, odrůdy, mezidruhová křížení a uplatnění v ovocnářské praxi
listopad 2004prohlížet
45.RBPAutor: Khrystyna Kuchinka
Hodnocení sortimentu asijských hrušní pro podmínky ČR
duben 2021prohlížet
46.NDisPAutor: Ing. Jakub Láčík
Hodnocení biologické a tržní kvality vybraného sortimentu evropských a asijských odrůd hrušní
září 2018prohlížet
47.ABPAutor: Ing. Karel Lébl
Hodnocení školkařských charakteristik odrůd asijských hrušní na vybraných podnožích
červenec 2009prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Karel Lébl
Pokračování s hodnocením školkařských charakteristik odrůd hrušní na vybraných podnožích
květen 2011prohlížet
49.ADPAutor: Ing. Roman Lesa
Hodnocení vlivu fytoplazmy ESFY na generativní rozmnožování meruněk a broskvoní
květen 2007prohlížet
50.ABPAutor: Ing. Roman Lesa
Polyploidní a mutační šlechtění ovocných druhů
listopad 2004prohlížet
51.RDisPAutor: Ing. Samuel Magnús
Hodnocení krajových genotypů druhu Sorbus domestica L. z hlediska ovocnářského využití
září 2020prohlížet
52.ABPAutor: Bc. Karel Martinec
Pěstitelské systémy peckovin
listopad 2004prohlížet
53.ABPAutor: Ing. Veronika Martinová
Systémy integrované produkce ovoce
listopad 2004prohlížet
54.ABPAutor: Ing. Martin Mészáros, Ph.D.
Porovnání výhod a nevýhod kořenové a listová výživy ovocných plodin
červenec 2007prohlížet
55.ABPAutor: Ing. Julie Myslivcová
Méně pěstované ovocné druhy Morus, Hippophäe, Cornus, Mespilus, Sambucus
červenec 2007prohlížet
56.ADPAutor: Ing. Julie Myslivcová
Rozmnožování podnoží jádrovin pomocí dřevitých řízků
květen 2009prohlížet
57.ABPAutor: Bc. Marie Návratová
Fytoplazmy ovocných dřevin
duben 2015prohlížet
58.NDPAutor: Bc. Pavlína Němcová
Průzkum výskytu fytoplazmy proliferace jabloně (AP) ve výsadbách jabloní v Jihomoravském kraji
duben 2015prohlížet
59.ABPAutor: Ing. Lukáš Paulína
Využití molekularních metod pro stanovení genetické variability odrůd a klonů ovocných dřevin
červenec 2006prohlížet
60.ADPAutor: Ing. Petra Pavelková
Možnosti umělé indukce polyploidů u vybraných podnoží ovocných druhů
duben 2013prohlížet
61.ABPAutor: Ing. Petra Pavelková
Polyploidní šlechtění ovocných dřevin
červen 2011prohlížet
62.RDisPAutor: Ing. Petra Pavelková
Studium donorů rezistence k virové šarce švestky u meruněk a broskvoní.
září 2018prohlížet
63.ADPAutor: Ing. Ondřej Pavlíček
Ověřování účinku fytohormonů na diferenciaci kořenů u dřevitých řízků podnoží jádrovin
duben 2015prohlížet
64.ADPAutor: Ing. Dagmar Postová
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků v genofondu meruněk
květen 2009prohlížet
65.ABPAutor: Ing. Dagmar Postová
Pěstitelské postupy a způsoby využívané v jahodářství
červenec 2007prohlížet
66.ADPAutor: Ing. Zuzana Rabasová
Ovlivňování klíčivosti semen vybraných podnoží z rodu Prunus pomocí fytohormonů
květen 2012prohlížet
67.RDisPAutor: Ing. Eliška Rampáčková
Studium vybraných virů peckovin sledovaných při šlechtění odrůd a certifikaci roubových matečnic
září 2023prohlížet
68.RDPAutor: Bc. Matěj Růžička
Hodnocení a výběr perspektivních genotypů meruněk ze šlechtitelského programu Ústavu Ovocnictví
duben 2021prohlížet
69.ABPAutor: Bc. Matěj Růžička
Hodnocení vybraných pomologických a fenologických znaků v hybridním sadu meruněk
duben 2019prohlížet
70.ABPAutor: Bc. Petra Říhová
Možnosti ochrany proti vrtuli třešňové
květen 2016prohlížet
71.RDPAutor: Bc. Petra Říhová
Srovnání třešňových výsadeb v rozdílných systémech pěstování
duben 2019prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Monika Salmon
Hodnocení pomologických a popisných znaků v genofondu rodu Cydonia
květen 2008prohlížet
73.ABPAutor: Ing. Monika Salmon
Konzumní a podnožové využití kdouloní Cydonia oblonga Miller. v ovocnářství
březen 2004prohlížet
74.NBPAutor: Marek Sax
Využití mikroskopických metod pro detekci chorob ovocných dřevin
duben 2017prohlížet
75.ABPAutor: Bc. Petra Seidlová
Studium proměnlivosti kvalitativních a kvantitativních znaků ovocných odrůd, v průběhu minulého století (u jabloní, hrušní, slivoní)
listopad 2004prohlížet
76.NBPAutor: Karol Sloboda
Hodnocení genetické variability vybraných genotypů rodu Morus
duben 2017prohlížet
77.NDPAutor: Bc. Ludvík Strýček
Šlechtění meruněk v podmínkách měnícího se klimatu
duben 2019prohlížet
78.NDisPAutor: Ing. Jana Suchá
Výzkum a hodnocení faktorů ovlivňujících vývoj a projev symptomů onemocnění fytoplazmového odumírání hrušní
říjen 2020prohlížet
79.NDisPAutor: Ing. Jana Suchá
Výzkum a hodnocení faktorů ovlivňujících průběh infekce způsobené fytoplazmou Pear Decline (PD) u hrušní.
září 2020prohlížet
80.RDisPAutor: Ing. Pavol Suran
Hodnocení genotypů třešní s odolností k fyziologické skladové poruše "surface pitting"
říjen 2022prohlížet
81.ABPAutor: Bc. Marek Ševčík
Význam a využití včel v ovocnářské produkci v ČR a ve světě
listopad 2004prohlížet
82.RDPAutor: Bc. Barbora Šilhanová
Průzkum výskytu fytoplazmy proliferace jabloně (AP) ve výsadbách jabloní v Jihomoravském kraji
duben 2019prohlížet
83.RBPAutor: Bára Štěpánová
Hodnocení vybraných genotypů meruněk v genofondové kolekci
duben 2021prohlížet
84.ABPAutor: Bc. Karolína Švarcová
Význam a použití ovocných dřevin v krajině
duben 2017prohlížet
85.RBPAutor: Daniela Trochtová
Fenologické a pomologické hodnocení vybraných odrůd asijských hrušní
duben 2020prohlížet
86.ABPAutor: Bc. Iva Tymrová
Pěstitelské systémy jádrovin
listopad 2004prohlížet
87.NDPAutor: Ing. et Ing. Michal Válek
Rozmnožování podnoží jádrovin pomocí dřevitých a bylinných řízků
duben 2017prohlížet
88.ABPAutor: Bc. Lenka Valendová
Rozdělení řezů uplatňovaných u ovocných kultur a praktické využití letního řezu u meruněk.
květen 2017prohlížet
89.ADPAutor: Ing. Iveta Vašíčková
Srovnání vybraných postupů konzervace ovoce - dnes a v minulosti
duben 2010prohlížet
90.ABPAutor: Ing. Iveta Vašíčková
Způsoby zpracování a konzervace plodů ovoce v minulosti a dnes
červenec 2008prohlížet
91.ADPAutor: Ing. Barbora Vašková
Hodnocení vzájemného synergismu fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u meruněk a broskvoní.
duben 2017prohlížet
92.ABPAutor: Ing. Barbora Vašková
Hodnocení vzájemného synergismu u fytoplazmy ESFY a viru šarky švestky (PPV) u vybraných peckovin
duben 2015prohlížet
93.RDisPAutor: Ing. Rostislav Venuta
Hodnocení pomologických a pěstitelských vlastností vybraných odrůd asijských slivoní a jejich kříženců v podmínkách ČR.
září 2019prohlížet
94.ABPAutor: Ing. Rostislav Venuta
Hodnocení rezistence asijských odrůd hrušní a vybraných podnoží ke spále růžovitých
duben 2013prohlížet
95.ADPAutor: Ing. Rostislav Venuta
Využití fytohormonů při dopěstování sadby ovocných dřevin
duben 2015prohlížet
96.NBPAutor: Zuzana Viznerová
Hodnocení úrovně odolnosti vybraných odrůd modrých peckovin k šarce švestky (PPV)
duben 2017prohlížet
97.ADPAutor: Ing. et Ing. Jiří Vysloužil
Aktualizace elektronické aplikace "Multimediální databáze odrůd ovocných plodin"
duben 2010prohlížet
98.ADPAutor: Ing. Jan Wolf
Studium genetických vztahů v sortimentu asijských odrůd hrušní
duben 2014prohlížet
99.RDisPAutor: Ing. Jan Wolf
Využití molekulárně genetických markérů pro stanovení diverzity a identifikaci odrůd hrušní
srpen 2018prohlížet
100.ABPAutor: Bc. Jan Zapletal
Skořápkoviny rody, druhy a odrůdy v ČR a ve světě
listopad 2004prohlížet
101.ADPAutor: Ing. Jana Zapletalová
Ověření školkařských vlastností vybraných podnoží pro odrůdy asijských hrušní
květen 2008prohlížet
102.ABPAutor: Bc. Iva Zoufalá
Pěstitelské systémy drobného ovoce
listopad 2004prohlížet
103.ADPAutor: Ing. Štěpánka Zourková
Hodnocení vybraných pomologických a popisných znaků hybridů a odrůd meruněk
duben 2019prohlížet
104.ABPAutor: Bc. Josef Žufánek
Zpracování přehledu perspektivních podnoží pro školkařskou produkci
červenec 2006prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována