Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
 

Contacts
     
Lesson     Projects
     
Publications     
Placements
     
Bodies          

The following list contains all information available to the publication.

Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění. BORUSÍK, P. -- MARTINEK, J. -- ŠIMEK, P. 2019. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-dg18p02ovv007/nmap-analyza-stavu-porostu-drevin/nmap01_analyza_stavu_porostu_drevin-popis_metod_a_vysledku.pdf

Original name:
Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Planting Design and Maintenance
Kind of publication:
specialized maps with technical contents
Internal identification code of product:
2019/562/Nmap01/Porosty_drevin
Numeral identification:
Result location:
Technical parameters: Výsledek odsouhlasen MK 74875/2019 OVV dne 12. 11. 2019. Specializovaná mapa s odborným obsahem dostupná v elektronické verzi ve formátu PDF na stránkách řešitele (http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/31228-naki-opomijena-temata).
Economic parameters: Specializovaná mapa s odborným obsahem může být uplatněna především při identifikaci stability porostů dřevin a jako podklad pro návrh pěstebních opatření. Metodické principy zohledňují specifika památek zahradního umění.
Year of creation:
2019
Application of result:
used without limitation of area of users
Original language:
Czech
Description in original language:
Cílem zpracování specializované mapy s odborným obsahem je předložit strukturovaný soubor map modelových objektů památek zahradního umění s vymezením hodnocených porostů dřevin včetně patrných a zdokumentovaných funkčních, provozních, kompozičních a dalších vazeb. Porosty pro analýzu byly vybrány v modelových objektech, památkách zahradního umění. Každý vybraný porost reprezentuje specifický problém, popsán vždy u konkrétního objektu. Pro vypracování specializované mapy byly vybrány následující lokality: Kačina, Františkovy Lázně, Průhonice, Rájec-Jestřebí, Domanín a Horšovský Týn, které představují typologicky specifické ukázky využití porostů v památkách zahradního umění.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-dg18p02ovv007/nmap-analyza-stavu-porostu-drevin/nmap01_analyza_stavu_porostu_drevin-popis_metod_a_vysledku.pdf
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
01/20/2020 12:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -