Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Záhony komponované z rostlin používaných ve floristické tvorbě.
Autor: Ing. Veronika Klímová
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Záhony komponované z rostlin používaných ve floristické tvorbě.
Abstrakt:Diplomová práce „Záhony komponované z rostlin používaných ve floristické tvorbě“ se zabývá pěstováním rostlin k řezu. V literární rešerši se věnuje historickému vývoji zahrad k řezu až po současný přístup k pěstování řezaných rostlin. Důležitou součástí je taktéž kritické zhodnocení sortimentů vytrvalých druhů rostlin vhodných k řezu, jejich potřebné vlastnosti, termíny a způsoby sklizně a jejich následná posklizňová úprava a floristické využití. Nedílnou součástí literární rešerše je také část, zabývající se návrhem, realizací a následnou údržbou záhonů k řezu. Na teoretickou část navazuje část praktická. Zabývající se návrhem záhonů k řezu v rámci experimentální zahrady Mendelovy univerzity v Lednici. Praktická část obsahuje souhrnný tabulkový přehled s vybranými druhy rostlin, které jsou vhodné k řezu. V tabulkách byl vybírán především sortiment trvalek, který byl doplněn o cibulnaté rostliny a dřeviny. Návrh záhonů byl zpracován formou projektové dokumentace. Nedílnou součástí je návrh s osazovacím plánem, ve kterém byly vybrány nejvhodnější sortimenty z vypracované souhrnné tabulky. Dle návrhu a osazovacího plánu byly zpracovány technologie založení a údržby.
Kľúčové slová:Trvalky, Záhony k řezu, Floristika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..