Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Estetika prostredia vo floristickej jednotke
Autor: Bc. Nikola Kramárová
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Estetika prostredia vo floristickej jednotke
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je zhromaždiť dostupné informácie o estetike tvorby prostredia vo floristickej obchodnej jednotke a poukázať na spôsoby ako sa dá s týmito metódami pracovať. Autorka poukazuje na konkrétne príklady ktoré môžu priamo aj nepriamo ovplyvniť zákazníka a zaistiť tak predajcom vo svojej obchodnej jednotke stálych zákazníkov a vyššiu návštevnosť. Všetky nadobudnuté poznatky poslúžia autorke v záverečnej práci pri spracovaní obrazového návrhu, ktorý pomôže zlepšiť estetiku prostredia vo floristickej jednotke. Pri spracovaní záverečnej práce si autorka vybrala konkrétnu modelovú floristickú obchodnú jednotku, kde sa pokúsi zanalyzovať súčasný stav a aplikovať zistené poznatky.
Kľúčové slová:floristická obchodná jednotka, marketing, dizajn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..