Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Květnaté louky a jejich uplatnění v urbanizovaném prostředí.
Autor: Bc. Karolína Barsová
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Květnaté louky a jejich uplatnění v urbanizovaném prostředí.
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na využití květnatých luk v urbanizovaném prostředí. Literární přehled zahrnuje jejich historický vývoj v používání od minulosti do současnosti. Zabývá se různými hledisky a rozdělení, které květnaté louky poskytují. Dále uvádí různé technologie při zakládání a následné péči a přehled firem, které se zabývají produkcí směsí pro založení společenstva. V práci se také pojednává o důležitosti lučního společenstva v přírodní podobě a zachování autochtonních druhů. Důležitým pojítkem je vytvoření květnaté louky s inspirací v okolní přírodě a její respektování. Jednotlivé možnosti zakomponování luk do městského prostředí je charakterizováno a doplněno o fotodokumentaci v obrazových tabulích. Z vypracovaného literárního přehledu byl udělán výstup v podobě navržených typů luk pro modelové území. To je podpořené vytvořenými technologickými kartami pro založení. Obrazová a tabulková dokumentace formou obrazových tabulí doplňuje komplexnost problematiky vhodnými příklady.
Kľúčové slová:květnaté louky, urbanizované prostředí, autochtonní druhy, technologie, rozdělení luk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..