Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Programová náplň v objektech krajinářské architektury – modelový objekt „Tematické zahrady – Labyrint přírody a ráj zahrad“.
Autor: Bc. Michaela Brázdová
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:Ing. Jana Drochytková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Programová náplň v objektech krajinářské architektury – modelový objekt „Tematické zahrady – Labyrint přírody a ráj zahrad“.
Abstrakt:Diplomová práce s názvem Programová náplň v objektech krajinářské architektury – modelový objekt „Tematické zahrady – Labyrint přírody a ráj zahrad“ se zabývá tématikou managementu a marketingu zahrad se zaměřením na programovou náplň a edukační kontext. Literární část se zabývá managementem, marketingem, programovou náplní a edukací, současně také porovnává vybrané příklady expozičních a ukázkových zahrad v národním i mezinárodním kontextu a kriticky je analyzuje. Experimentální praktická část se zaměřuje na modelový objekt Tematických zahrad, u kterého analyzuje programový potenciál a propagaci. U modelového objektu je zpracován programový plán, se zaměřením na propagaci a organizaci akcí. Na základě zjištěných informací v průběhu zpracování práce, analyzovaných příkladů expozičních a ukázkových zahrad a provozu objektu jsou navrhnuty vhodné možnosti rozvoje a zlepšení u modelového objektu.
Kľúčové slová:management a marketing zahrad, program, edukace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..