Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bylinné vegetační prvky výrazně inspirované přírodními společenstvy rostlin a potenciál jejich uplatnění v zahradní a krajinářské tvorbě.
Autor: Bc. PharmDr. Martina Kotlandová, Ph.D.
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Bylinné vegetační prvky výrazně inspirované přírodními společenstvy rostlin a potenciál jejich uplatnění v zahradní a krajinářské tvorbě.
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá bylinnými vegetačními prvky, které jsou inspirovány přírodními společenstvy rostlin. Práce je změřena na dostupnost domácích druhů rostlin, technologie zakládání bylinných vegetačních prvků a možnostmi jejich využití v krajině a urbanizovaném prostoru. Informace získané rešerší byly zúročeny v modelovém území v Krkonoších. Hlavním výstupem práce je tabelární část obsahující dostupné druhy autochtonních rostlin, archeofytů a neofytů bez invazního potenciálu a druhy historicky původní, které jsou použitelné pro vegetační úpravy v ochranném pásmu KRNAP a druhy vhodné pro použití v III. zóně národního parku. Dalším výstupem je návrh osazovacího schématu pro záhon v klášterní zahradě ve Vrchlabí.
Kľúčové slová:domácí druhy rostlin, bylinné vegetační prvky, Krkonoše

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..