Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Brownfields a jejich potenciál pro zahradně architektonickou tvorbu.
Autor: Ing. Kristýna Konopíková
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Brownfields a jejich potenciál pro zahradně architektonickou tvorbu.
Abstrakt:Diplomová práce má tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část v literární rešerši shrnuje základní pojmy řešené problematiky, problematiku brownfields zaměřenou na konverze objektů, výstavní tvorbu ve spojení se zahradní a krajinářskou architekturou a v neposlední řadě se zabývá vegetací v objektech brownfields. Tato teoretická část je podkladem pro pochopení tvorby výstavního prostoru v objektech brownfields. Na vybraných realizovaných příkladech zahraniční tvorby dokumentuje přístup výstavnické tvorby a poukazuje na světové trendy v zahradní a krajinářské tvorbě, které jsou přínosnými a inspirativními pro budoucí konverze objektů brownfields. Praktická část práce se zabývá vytipováním a zdokumentováním ploch brownfields v Liberci a následně pak v Kateřinském údolí. Ve městě byly vyhledány lokality, které jsou registrovány jako plochy brownfields a z nich následně vytipovány plochy, které byly dále rozděleny dle polohy města na objekty brownfields v centrální části města a objekty brownfields v příměstské zóně. Z těchto objektů bylo následně vybráno vhodné modelové území pro zpracování ideového návrhu. Návrhovou část tvoří zahradně architektonická studie modelového území bývalé Salomonovy továrny v Kateřinském údolí, která shrnuje principy tvorby výstavnického návrhu se všemi kompozičními částmi a snaží se poukázat na jednu z mnoha možností konverze prostoru. Studie je řešena v několika úrovních a její detail je rozpracován do úrovně projektové dokumentace k realizaci stavby vegetačních prvků.
Kľúčové slová:Konverze, Textilní průmysl, Brownfields, Výstavní tvorba, Liberec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..