Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
 
Assistant Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

Contacts
     
     
     
     
          
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Substrates for growing indoor plants.
Written by (author):
Department: Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Substráty pro pěstování interiérových rostlin.
Summary:Bakalářská práce se zabývá substráty interiérových rostlin. V první části je zmínka o historii, následuje jejich rozdělení na přírodní substráty a substráty antropické, tedy uměle vytvořené člověkem. V další části jsou popsány tradiční základní substráty, přídavné látky a speciální substráty pro rostliny se zvláštními nároky. Následně jsou popsány způsoby pěstování interiérových rostlin, konkrétně hydroponie a zelené stěny. Součástí práce je ukázka a rozpočet vybraných vegetačních úprav a vyhodnocení znalostí o substrátech interiérových rostlin studentů Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici. Poslední část se zabývá informační vitrínou umístěnou v areálu Mendelovy univerzity v Lednici, která poskytuje cenné informace a ukázku jednotlivých substrátů.
Key words:
substráty, interiérové rostliny, hydroponie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jiří Martinek, Ph.D..