Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výstavnické systémy a jejich aplikace pro potřeby zahradnického výstavnictví.
Autor: Ing. Kateřina Dusová
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:Ing. arch. Lenka Štěpánková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Výstavnické systémy a jejich aplikace pro potřeby zahradnického výstavnictví.
Abstrakt:Diplomová práce na téma Výstavnické systémy a jejich aplikace pro potřeby zahradnického výstavnictví byla zpracována pod odborným vedením Ing. Jiřího Martinka, Ph.D. Práce pojednává o problematice výstav a zahradnického výstavnictví, se zaměřením na aktuální trendy a nové technologie. Součástí práce je vytvoření návrhu stánku, reprezentujícího Zahradnickou Fakultu na jarní etapě Flora Olomouc, který splňuje všechna zadaná kritéria. Smyslem bylo vytvořit ekologicky šetrný a ekonomicky únosný prostor, který by byl plnohodnotně využit. Mimo výše popsaného je kladen důraz na originalitu, kvalitu, rychlost a nenáročnost realizace a samozřejmě na design.
Kľúčové slová:Zahradnické výstavnictví, Konstrukční systémy, Papírová voština, Recyklace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..