Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
University e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Ornamental annual beds in historic parks and gardens
Written by (author): Ing. Adéla Murínová
Department: Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Opponent:Ing. Ota Bernad
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Ornamentální letničkové výsadby v historických parcích a zahradách
Summary:Tato bakalářská práce pojednává o ornamentálních letničkových výsadbách v historických parcích a zahradách. Práce je zaměřena na historický vývoj ornamentálních záhonů od starověku po současnost, dále se práce zabývá sortimentem rostlin pro ornamentální výsadby, jejich zakládáním a údržbou a také typologií květinových záhonů. Součástí práce jsou vlastní návrhy ornamentálních letničkových výsadeb ve zvoleném modelovém objektu. Jako modelový objekt byla vybrána zahrada státního zámku Lysice, která je ornamentálními výsadbami proslulá. Byla pro ni vypracována dvě variantní řešení. Obě varianty návrhu vychází z historických podkladů.
Key words:letničky, ornamentální letničkový záhon, kobercové výsadby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jiří Martinek, Ph.D..