Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
University e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Climbing plants and their importance in garden and landscape desing
Written by (author): Ing. Jan Waldhauser
Department: Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Opponent:Ing. arch. Jan Louda
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Popínavé rostliny a jejich význam pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Summary:Bakalářská práce ,,Popínavé rostliny a jejich význam pro zahradní a krajinářskou tvorbu" se zabývá problematikou použití popínavých rostlin. Teoretická část -- Literární přehled se pomocí dostupných odborných zdrojů zaměřuje na používání popínavých rostlin v historii a jejich charakteristiku, zabývá se různými možnostmi současného použití a typologií opěrných prvků. Práce se dále zabývá pozitivy i negativy uplatnění popínavých rostlin a jejich ekologickým působením. Pozornost je také věnována technologii zakládání a následné údržbě těchto rostlin. Praktická část je zaměřená na posouzení vybraných objektu zeleně v nichž jsou zastoupeny popínavé rostliny a vypracování projektové dokumentace ve formě studie.
Key words:popínání, konstrukce a opěrné prvky, popínavé rostliny, použití popínavých rostlin

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jiří Martinek, Ph.D..