Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
University e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu III - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

     
Lesson
     
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:ROCK AS PLANTS HABITAT in garden and landscape architecture
Written by (author):
Ing. Sandra Zbořilová
Department: Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Opponent:
Ing. Lukáš Hrdinka
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Kámen jako stanoviště rostlin v zahradní a krajinářské architektuře
Summary:
Práce se zabývá problematikou vegetačních úprav založených na stanovištích determinovaných kamenem. Velkou váhu klade na jasné definování používaných pojmů a rozdělení uměle vytvořených stanovišť pro použití v zahradně-architektonické praxi. Pro jednotlivá společenstva uvádí technologické postupy založení, následné údržby i příkladový sortiment vhodných a osvědčených druhů rostlin. Praktickým vyústěním je návrh dvou modelových objektů v podobě studie. První z nich je situován do prostor univerzity v Lednici a druhý na úpatí břehu horní nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách. U obou případů je následně jeden detail rozveden do dokumentace k realizaci stavby.
Key words:skalnička, alpinum, vysokohorská vegetace, kámen, skalka, alpinka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jiří Martinek, Ph.D..