Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
University e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 

Contacts
     
     
Projects
     
Publications     
Placements
     
Bodies     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Life and work of Czech personality Margaret Müller who was interested in perennials
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Adam Baroš
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:
Život a dielo významnej osobnosti českého trvalkárstva - Markéta Müllerová
Summary:
Predmetom tejto práce bolo spracovať život a dielo osobnosti českého trvalkárstva Markéty Müllerovej. Úvod literárneho prehľadu bol venovaný stručnej histórii použitia trvaliek s podrobnejšou charakteristikou období, ktorými bola M. Müllerová priamo ovplyvnená. V časti práce venovanej M. Müllerovej je spracovaná ako jej biografia, tak i niektoré z jej prác a diel, z dostupných zdrojov.. V charakteristike používania trvaliek podľa M. Müllerovej bolo vychádzané z jej jedinej obsiahlejšej publikácie, v knihe Naše trvalky (MACHALA,1964). Súčasťou práce bolo i vytvorenie súčasného sortimentu trvaliek použiteľných v historických úpravách, ktorý je súčasťou tabuľkových príloh spolu so získanými historickými sortimentmi z obdobia 60. rokov 20. storočia a vybraným sortimentom súčasným. Praktickým výstupom tejto práce je návrh obnovy trvalkových záhonov Pereneta v zámockom parku v Lednici spolu s projektovou dokumentáciou k návrhu. Ďalšími prílohami práce sú plány M. Müllerovej pre trvalkové výsadby v zámockom parku v Lednici, a sortiment rastlín odporúčaných do jednotlivých typov výsadieb, ako súčasť kapitoly zaoberajúcej sa použitím a členením trvaliek.
Key words:Markéta Müllerová, záhradníctvo, pereny, trvalky, história, osobnosti, obnova zelene, vytrvalé byliny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jiří Martinek, Ph.D..