Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikační číslo: 8566
Univerzitní e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

     
Výuka
     
     
     
Stáže     Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Život a dílo významné osobnosti českého perenářství
Autor:
Ing. Radoslav Skalský
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Adam Baroš
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Život a dielo významnej osobnosti českého trvalkárstva - Markéta Müllerová
Abstrakt:Predmetom tejto práce bolo spracovať život a dielo osobnosti českého trvalkárstva Markéty Müllerovej. Úvod literárneho prehľadu bol venovaný stručnej histórii použitia trvaliek s podrobnejšou charakteristikou období, ktorými bola M. Müllerová priamo ovplyvnená. V časti práce venovanej M. Müllerovej je spracovaná ako jej biografia, tak i niektoré z jej prác a diel, z dostupných zdrojov.. V charakteristike používania trvaliek podľa M. Müllerovej bolo vychádzané z jej jedinej obsiahlejšej publikácie, v knihe Naše trvalky (MACHALA,1964). Súčasťou práce bolo i vytvorenie súčasného sortimentu trvaliek použiteľných v historických úpravách, ktorý je súčasťou tabuľkových príloh spolu so získanými historickými sortimentmi z obdobia 60. rokov 20. storočia a vybraným sortimentom súčasným. Praktickým výstupom tejto práce je návrh obnovy trvalkových záhonov Pereneta v zámockom parku v Lednici spolu s projektovou dokumentáciou k návrhu. Ďalšími prílohami práce sú plány M. Müllerovej pre trvalkové výsadby v zámockom parku v Lednici, a sortiment rastlín odporúčaných do jednotlivých typov výsadieb, ako súčasť kapitoly zaoberajúcej sa použitím a členením trvaliek.
Klíčová slova:
Markéta Müllerová, záhradníctvo, pereny, trvalky, história, osobnosti, obnova zelene, vytrvalé byliny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Přílohy prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jiří Martinek, Ph.D..