Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prírode podobné prístupy tvorby vegetačných úprav v urbanizovanom prostredí
Autor: Bc. Katarína Vlčková
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavol Kaššák, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Prírode podobné prístupy tvorby vegetačných úprav v urbanizovanom prostredí
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá možnosťami použitia prírode podobných prístupov tvorby vegetačných úprav v urbanizovanom prostredí. Opisuje ich historický vývoj, európske školy a tendencie. Zaoberá sa aj možnosťami použitia takýchto prvkov v ZaKA. Jednou z možností je vytváranie vegetačných úprav podľa spoločenstiev, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírode. Práca sa zameriava na bylinné vegetačné prvky. Približuje princípy navrhovania, zakladania bylinných vegetačných úprav a následnej starostlivosti o ne v mestskom prostredí. Dôraz je kladený na súčasnú tvorbu, opisuje príklady prírode podobných parkových úprav v Európe. Poznatky a princípy získané preštudovaním riešenej problematiky sú na záver využité pri tvorbe vlastného návrhu prírode podobnej úpravy vnútrobloku v meste Zvolen. Cieľom návrhu je ukázať nový prístup v navrhovaní vegetačných prvkov v mestách, za účeľom zníženia nákladov na údržbu, zvýšenia biodiverzity v urbanizovanom prostredi, zvýšenia druhovej rôznorodosti a spestrenia mestskej výsadby.
Kľúčové slová:mestské prostredie, divé rastliny, prírode blízky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..