Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vertikální konstrukce s použitím interiérových rostlin
Autor: Ing. Martina Rubačová
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vertikální konstrukce s použitím interiérových rostlin
Abstrakt:Práce je shrnutím veškeré dostupné literatury a relevantních internetových odkazů o vertikálních rostlinnných konstrukcích. První část práce se zaměřuje na vymezení pojmu vertikální rostliné konstrukce, konstrukční způsoby řešení rostlinných stěn, výčet autorů a jejich realizací a příkladové sortimenty pro rostlinné stěny v interiéru. Druhou částí je vlastní návrh rostlinné stěny pro interiér firmy BS Vinařské potřeby s.r.o. ve Velkých Bílovicích.
Kľúčové slová:rostlinná stěna, rostlinný sortiment pro interiérové vertikální konstrukce, Fytowall, Living Wall system, vertikální rostlinná konstrukce, Green Wall Pannel, Mur Végétal, Mur Dépolluant, Végétalis, Biowall

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..