Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mechorosty a jejich použití v zahradní a krajinářské architektuře
Autor: Ing. Eva Šašková
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:RNDr. Svatava Kubešová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Mechorosty a jejich použití v zahradní a krajinářské architektuře
Abstrakt:Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Mechorosty v zahradní a krajinářské architektuře zpracované autorkou v předchozím stupni studia (ŠAŠKOVÁ, 2006). Práce je zaměřena na pěstování mechorostů, na postup při jejich realizaci a následnou péči o tyto rostliny, která je důležitá, aby mechorosty splňovaly požadovanou funkci. Vychází ze zahraničních zkušeností, neboť zde má pěstování mechorostů tradici. Tyto poznatky jsou modifikovány pro potřeby realizace v podmínkách ČR. Zaměřuje se na možnosti vytvoření vhodných podmínek pro zdárný růst mechorostů tak, aby co nejvíce odpovídaly přirozenému stanovišti daného druhu. Druhou částí diplomové práce je řešen modelový objekt s použitím mechorostů, kde byl ukázán možný způsob založení mechové zahrady v našich podmínkách. Lze si jen přát, aby se mechové zahrady staly součástí našeho zahradního umění.
Právna doložka:diplomová práce
Kľúčové slová:použití, mechorosty, zahrada

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..