Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Florální objekty v interiérové tvorbě
Autor: Bc. Jana Žilková, DiS.
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Florální objekty v interiérové tvorbě
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá florálními objekty v interiérové tvorbě, zahrnuje několik dílčích částí k danému tématu. První okruh zpracovává současný stav řešené problematiky, definování a přiblížení pojmu florální objekt, historii floristické a zahradní tvorby a vhodné techniky, materiály pro tvorbu florálních objektů. Následující část práce se zabývá funkcí krásy, základními estetickými prvky využívanými ve floristice a zákonitostmi dekorace prostoru. Neméně důležité jsou současné trendy pro rok 2009 a srovnání s předcházejícím rokem. Součástí bakalářské práce jsou také vlastní příkladové florální objekty do interiéru s návrhy a se zdokumentovaným postupem tvorby.
Kľúčové slová:objekt, florální objekt, aranžmá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..