Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
 

     
Lesson     Projects
     
     
Placements
     
Bodies
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Floristic objects in interior design
Written by (author):
Department: Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Thesis supervisor: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Florální objekty v interiérové tvorbě
Summary:
Bakalářská práce se zabývá florálními objekty v interiérové tvorbě, zahrnuje několik dílčích částí k danému tématu. První okruh zpracovává současný stav řešené problematiky, definování a přiblížení pojmu florální objekt, historii floristické a zahradní tvorby a vhodné techniky, materiály pro tvorbu florálních objektů. Následující část práce se zabývá funkcí krásy, základními estetickými prvky využívanými ve floristice a zákonitostmi dekorace prostoru. Neméně důležité jsou současné trendy pro rok 2009 a srovnání s předcházejícím rokem. Součástí bakalářské práce jsou také vlastní příkladové florální objekty do interiéru s návrhy a se zdokumentovaným postupem tvorby.
Key words:objekt, florální objekt, aranžmá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jiří Martinek, Ph.D..