Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikační číslo: 8566
Univerzitní e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

     Výuka               
     
     Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Florální objekty v interiérové tvorbě
Autor: Bc. Jana Žilková, DiS.
Pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Florální objekty v interiérové tvorbě
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá florálními objekty v interiérové tvorbě, zahrnuje několik dílčích částí k danému tématu. První okruh zpracovává současný stav řešené problematiky, definování a přiblížení pojmu florální objekt, historii floristické a zahradní tvorby a vhodné techniky, materiály pro tvorbu florálních objektů. Následující část práce se zabývá funkcí krásy, základními estetickými prvky využívanými ve floristice a zákonitostmi dekorace prostoru. Neméně důležité jsou současné trendy pro rok 2009 a srovnání s předcházejícím rokem. Součástí bakalářské práce jsou také vlastní příkladové florální objekty do interiéru s návrhy a se zdokumentovaným postupem tvorby.
Klíčová slova:
objekt, florální objekt, aranžmá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jiří Martinek, Ph.D..