Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
 
Assistant Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

Contacts     Lesson          
     
     Bodies
     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Garden architecture in Japan
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zahradní a krajinářská tvorba v Japonsku
Summary:Na japonských zahradách je velmi fascinující fakt, že jejich tvůrci posunuli prosté úkony jako je pití čaje či uspořádání květin do vázy mezi estetické zážitky. V průběhu dějin se tak vytvořil systém tvorby uměleckých děl (zahrad nevyjímaje), který je pro západního pozorovatele mnohdy velmi složitý a nepochopitelný. Ovládnout umění jak zacházet s kameny, vodou a rostlinami vyžaduje mnohaleté studium japonské kultury a stylu života. Není tedy možné, za dobu k tvorbě bakalářské práce určené, postihnout nejhlubší podstatu japonských zahrad a ještě ji navíc osvětlit případným čtenářům. Ačkoli v současné době existuje množství literatury zabývající se japonskými zahradami, úroveň většiny z nich není příliš vysoká. Často se liší časovým rozdělením jednotlivých období i pojmenováním zahrad. Zvolila jsem si proto stěžejní zdroje literatury a z ostatních jsem čerpala pouze doplňující informace. Těmi hlavními jsou publikace manželů Hrdličkových a Güntera Nitschkeho. Studium japonských zahrad je v dnešní době důležité zvláště proto, že se po zrušení božského původu císaře Japonsko nechalo velmi ovlivnit Západní kulturou. Osobitý styl japonského umění se tak pomalu vytrácí a mísí se s moderní globalizovanou kulturou. Spolu s původní japonskou kulturou se vytrácí také lidé, kteří jsou schopni postihnout podstatu a symboliku japonských zahrad. V dnešní době často bývají japonské zahrady považovány pouze za módní záležitost a jejich symbolika je zcela opomíjena. Tomuto vývoji se dá zabránit pouze studiem jednotlivých zahradních prvků a zahrad vytvořených starými mistry. Tato práce se snaží postihnout základní vývojové znaky japonských zahrad a tím stimulovat další zájem o tyto neobyčejné umělecké výtvory.
Key words:
Kulturní vývoj, Japonsko, Zahradní architektura

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jiří Martinek, Ph.D..