Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikační číslo: 8566
Univerzitní e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

          Projekty
     
Publikace
     
Stáže          
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Zahradní a krajinářská tvorba v Japonsku
Autor:
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zahradní a krajinářská tvorba v Japonsku
Abstrakt:
Na japonských zahradách je velmi fascinující fakt, že jejich tvůrci posunuli prosté úkony jako je pití čaje či uspořádání květin do vázy mezi estetické zážitky. V průběhu dějin se tak vytvořil systém tvorby uměleckých děl (zahrad nevyjímaje), který je pro západního pozorovatele mnohdy velmi složitý a nepochopitelný. Ovládnout umění jak zacházet s kameny, vodou a rostlinami vyžaduje mnohaleté studium japonské kultury a stylu života. Není tedy možné, za dobu k tvorbě bakalářské práce určené, postihnout nejhlubší podstatu japonských zahrad a ještě ji navíc osvětlit případným čtenářům. Ačkoli v současné době existuje množství literatury zabývající se japonskými zahradami, úroveň většiny z nich není příliš vysoká. Často se liší časovým rozdělením jednotlivých období i pojmenováním zahrad. Zvolila jsem si proto stěžejní zdroje literatury a z ostatních jsem čerpala pouze doplňující informace. Těmi hlavními jsou publikace manželů Hrdličkových a Güntera Nitschkeho. Studium japonských zahrad je v dnešní době důležité zvláště proto, že se po zrušení božského původu císaře Japonsko nechalo velmi ovlivnit Západní kulturou. Osobitý styl japonského umění se tak pomalu vytrácí a mísí se s moderní globalizovanou kulturou. Spolu s původní japonskou kulturou se vytrácí také lidé, kteří jsou schopni postihnout podstatu a symboliku japonských zahrad. V dnešní době často bývají japonské zahrady považovány pouze za módní záležitost a jejich symbolika je zcela opomíjena. Tomuto vývoji se dá zabránit pouze studiem jednotlivých zahradních prvků a zahrad vytvořených starými mistry. Tato práce se snaží postihnout základní vývojové znaky japonských zahrad a tím stimulovat další zájem o tyto neobyčejné umělecké výtvory.
Klíčová slova:
Kulturní vývoj, Japonsko, Zahradní architektura

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jiří Martinek, Ph.D..