Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Anglická zahradní tvorba 19. a první poloviny 20. století se zaměřením na použití vytrvalých bylin.
Autor: Ing. Ivana Barošová
Pracovisko: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedúci práce: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Oponent:Ing. Markéta Kindlová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Anglická zahradní tvorba 19. a první poloviny 20. století se zaměřením na použití vytrvalých bylin.
Abstrakt:Předmětem této práce je vytvořit historický přehled zahradní tvorby období 19. a první poloviny 20. století v Anglii včetně širších souvislostí sestavených na základě shromáždění a prostudování literatury zabývající se danou tématikou. Dále se zaměřit na použití trvalek během tohoto období a zformulovat základní principy tvorby. Literární přehled je nejrozsáhlejší částí práce. Podkladem se stala především anglická literatura pocházející z knihovny university ve Wageningen, Holandsko. Jedná se především o studium originálních vydání knih Williama Robinsona a další literaturu, která se zabývala anglickou tvorbou 19. a 20. století komplexně. Významným osobnostem je věnována samostatná kapitola. Za nejvýraznější osobnosti celého zkoumaného období jsou považovány Gertrude Jekyll a William Robinson. Jejich tvorba je podrobně popsána až na úroveň použití jednotlivých vegetačních prvků. Historické období je dále srovnáno s tehdy současně se vyvíjejícími trendy ve světě, zmíněni jsou pokračovatelé Jekyll a Robinsona. Dále je věnován prostor v této práci pro současnou tvorbu a nastíněn tak vývoj použití trvalky od dob 19. století až po současné světové trendy. Praktickým výstupem této práce je v příloze vypracovaná projektová dokumentace náměstí v Táboře, řešící návrh veřejného prostoru s použitím vytrvalých bylin na základě zjištěných principů. Dalším výstupem, přiloženým na CD, je převedená kniha The Wild garden od Williama Robinsona do elektronické podoby a tabulkové přehledy používaných rostlin Gertrudou Jekyll a Williamem Robinsonem.
Kľúčové slová:trvalka, historie zahradního umění, přírodní zahrada, plané rostliny, zahradní rostliny, Gertruda Jekyll, William Robinson, záhon

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..